Bølgekraft – et norsk, miljøvennlig industrieventyr

Publisert 9.12.2019
Foto: Colourbox

Mange mener at Norge trenger et alternativ til landbaserte vindturbiner og naturinngrepene de fører til. Langs kysten kan bølgekraft være en god løsning.

Bølgekraft – et norsk, miljøvennlig industrieventyr DU kan ta del i. Nå kan også du bli med på neste steg for det norske selskapet Ocean Energy! Med ren energi fra bølgekraft skal vi skape verdier både du og fremtidens generasjoner kan tjene på. Her har du som vanlig småsparer og investor mulighet til å ta del i et industrieventyr med en grønn og bærekraftig profil.

Vi er langt på vei. Bli med på neste steg:
Det norske miljøteknologiselskapet Ocean Energy er en seriøs og teknologisk avansert virksomhet, og vi har kommet langt i å utvikle en av fremtidens mest lovende energikilder: Bølgekraft. Alle viktige patenter på plass. Teknologien er testet av ledende fagmiljøer, og vil utvikles videre ved Universitetsmiljøet i Trondheim. Vi har tidligere fått støtte av Innovasjon Norge og blitt nominert til DNBs Innovasjonspris. Nå står vi foran et gjennombrudd – til glede både for små og store investorer, og ikke minst til beste for dyre- og fugleliv.

Det haster å gjøre noe – og du kan bidra.
FNs bærekraftsmål krever nye energikilder. Bølgekraft er en av de mest lovende og rene mulighetene. Den utnytter de uendelige kreftene i havet, på en god og miljøvennlig måte. Vindturbiner (vindmøller) på land skjemmer naturen og skader sårbart fugleliv, derfor er det sterk motstand mot utbygging av slike. Kraft fra havets bølger er derimot «usynlig » og skånsom, den utgjør trygg og grønn energi for fremtiden. Det er derfor bølgekraft er verdt å satse på, og gjerne i samspill med vindturbinparker til havs. Vil du bidra i den videre utviklingen?

Les mer om prosjektet på w w w. o c e a n – e n e r g y. n o