Bompengene skal vekk!

Publisert 2.10.2018
Foto: Wikipedia

Det norske folk har fått mer enn nok av å måtte betale Statens egne regninger og forpliktelser, og da spesielt gjelder det bompenge-systemet. Nå er grensen nådd, både for by og land! Demokratene krever at våre folkevalgte på Stortinget innen utgangen av 2018 avvikler hele bomsystemet i hele Norge.

Demokratene krever i den anledning at Årsavgiften for motorkjøretøy – for tiden kalt «trafikk-forsikringsavgift», innkrevd gjennom forsikrings-selskapene – skal disponeres 100 % til veibygging, drift og vedlikehold i Statens regi. Ikke 20 % som nå. Full utnyttelse av Årsavgiften skal erstatte bompengene fr 1. januar 2019. Dette – pluss bensinavgiftene – er nok til å holde god standard på norske veier i årene framover! Og vi har dessuten et betydelig oljefond!

Demokratene krever også at fossilt drivstoff ikke skal bli dyrere pga. bortfall av bompenger, men heller settes ned i pris for alle landets pumper, delvis også pga. den nye diesel-teknologi som er på trappene – noe som er meget bra for klima og miljø. Demokratene taler i dette saksområdet på vegne av det norske folk, familie-økonomiske hensyn, og den allmenne trivsel i trafikken! Nok er nok!

Terje Haugom, Demokratene.