Bompenger / Eiendomsskatt: Det er raneren som er overgriperen!

Publisert 13.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Bompenge-diskusjonen og aksjonene sprer seg rundt om i landet, og det er bra. Det tok utrolig lang tid før folk våknet opp. Det pågikk altfor lenge med bare avisinnlegg. Det har nok større virkning med aksjoner, så jeg sier – som ikke-bilist – lykke til! Bare stå på!

Fremskrittspartiet har to hoder i forbindelse med landets to største umoralske avgifter – eiendomsskatten og bompenge-systemet. Vi har i lenger tid hørt FrP snakke om at de vil ta opp i Stortinget et lovforslag, som på nasjonalt plan skal forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt. Men så langt har vi ikke hørt et pipp mer om saken. Samme partiet er kanskje blitt altfor opptatt med å kreve inn enda mer bompenger?

FrP løy grovt for sine velgere da de i opposisjon ville avskaffe bompenge-systemet hvis de kom i regjering. I dag sitter de i regjering og har endatil både finansministeren og samferdselsministeren – altså to nøkkel-departementer, nettopp for å kunne handle både m.h.t. bompengene og eiendomsskatten. Men FrP er dessverre helt i lommen på Høyre, og tør tydeligvis ikke å opponere. Og Høyre har tatt opp arven etter Arbeiderpartiet og higer først og fremst etter å få inn mest mulig penger i statskassen – uansett om det går hardt utover den jevne borger.

Å kreve eiendomsskatt er vel den mest umoralske skatten som noen gang har vært gjennomført. Det er en tvers gjennom simpel og ufyselig skatt som rammer vanlige folk så det svir. Man skal altså – dersom man gjør noe så «kriminelt» som å eie egen bolig – betale husleie til kommunene fordi lokalpolitikerne har ført en elendig økonomisk politikk hvor der brukes mer penger enn kommunene har. Da er det bare – enkelt og greit – å stikke sugerøret i folks lommer i stedet for å ta tæring etter næring.

Lurer på hvordan disse politikernes privat-økonomi er? En raner spør som kjent ikke om offeret vil bli ranet – det bare blir ranet! Det er raneren som er overgriperen. Altså kommunene i dette tilfellet. Det samme er tilfellet m.h.t. bompengene. Det strider mot folks frihets og følgelig rettferdighetsfølelse også å måtte betale seg frem fra by til by og endatil innen egen by. Bergen står vel blant de styggeste tilfellene her, hvor der nå skal settes opp bomstasjoner endatil midt i sentrum. Da har galskapen gått fullstendig amok!

Det ser ut til at det har en smitte-effekt også til Oslo og noen andre byer. Folk har vært altfor passive altfor lenge, og stemt inn de verste politikerne som finnes de respektive stedene. Jeg gjetter at mange av landets byer får nye byråder og andre politikere etter neste valg! Man velger ikke inn igjen folk som skyter en i ryggen som takk for tilliten ved valget! Men det har dessverre vært gjort altfor mange steder, ser det ut til.