Bompenger eller høyere bensinpriser?

Publisert 22.5.2019
Foto: Sfm.no

Har ikke staten tatt inn nok til å la være å kreve bompenger? Drivstoffavgifter alene kunne greid å sette veiarbeid i verk både når det gjelder nye veier og renovering av andre veier i hele Norge. Årsavgiften vi betaler alene hadde greid denne kostnaden. Ergo så hadde dette vert brukerbetaling uansett.

Tidligere da denne het veiavgift, så ble pengene brukt på veinettet – helt til noen som trodde at man hadde et «klokt hode», som fant ut at her kunne bilen bli en inntektskilde for flere enn bare staten, nemlig store selskaper som kunne tyne noen kroner ut av lommeboken til en bileier. Dette ble Arbeiderpartiet sitt fenomen som gav en viss smitteeffekt til flere som så at her kunne bilen brukes til melkeku?

Nå har noen kastet frem tanken om at for å redusere bompenger, så kunne/skulle man heller legge på prisen på drivstoff med fem og tyve øre for literen? Drivstoffprisen er også nå så høy at selv en spanjol, som får høre om våre drivstoff-priser, steiler over hva vi her i isødet tenker med hva gjelder drivstoffpriser for å kjøre bil? Også andre varer og tjenester for øvrig. Hva mer skal vi prise ut i dette bukkelandet?

Ellinor Nerbø