Norske politikeres heroin!

Publisert 17.4.20117

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Wikipedia

Mens norske bompengeselskaper fortsetter å spre overskudd til eierne, så blør stadig flere norske billister og transportører. Norsk innenriks lastebilnæring lider allerede ganske kraftig grunnet EØS-avtalen. Med økte drivstoffpriser og mer bompenger, blir det enda flere næringsdrivende som med tiden må sette kroken på døren. Dette skjønner ikke våre politikere – utrolig nok.

Norske bomstasjoner er blitt som en heroin som våre politikere på riks-, fylkes- og kommunalplan er blitt totalt avhengig av. Ingen land i Europa har så mange bomstasjoner (offentlige tiggere) hengende oppe i luften, enn annerledeslandet Norge. Og helt klart svir denne ekstra bilskatten for alle, i tillegg til skyhøye drivstoffpriser – blant de høyeste i Europa. Det skjønner heller ikke vår politikere – utrolig nok. Skjønner de noe i det hele tatt må en kunne tillate seg å spørre.

De aller fleste vanlige borgere og innbyggere, spør seg stadig om hvorfor alt må være så dyrt i Norge. Standardsvaret man ofte får fra folkevalgte – på tvers av de fleste partigrenser, er at ”Norge er et høykostnadsland”. Men hva årsaken er til at Norge er blitt et høykostnadsland, ja, se det er det særdeles få folkevalgte i Norge som er i stand til å svare konkret på. De prøver seg ofte med ulike forklaringer som ofte ikke holder mål.

Det heter seg så fint på politiker-løgner-spåket at bompengene skal gå til å utvide, forbedre (ha, ha for en vits) samt bygge nye veier for en tryggere og smidigere trafikk. Så viser det seg at store deler av pengene som årlig grafses inn gjennom alle bomstasjonene, ofte blir brukt til helt andre prosjekter, samt til å gi størst mulig økonomisk utbytte til de grådigste av de aller grådigste i landet vårt, de som slipper å betale – ved å la andre betale for seg. Snyltere av aller verste, laveste og simpleste sort.

Samtidig låner den norske stat ut skattebetaler-midler fra felleskassen til bl.a. veibygging i Tyskland, og til en langt lavere rente enn den gribbene i Norge krever fra innenlandske veibyggere. Dette er en av årsakene til at Norge er blitt et høykostnads land, et land som snart bare de med stappfulle lommebøker har råd til å ferdes i med egen bil. (Alene på veien som banden i Nord-Korea). På lengre sikt vil hele det norske samfunnet få svi ganske kraftig – rent økonomisk, dersom det kommer enda flere bomstasjoner på norske veier. FrP har for lengst bevist og bekreftet at også de er blitt totalavhengig av bompenge-heroin. Så spørs det da om det etter stortingsvalget i 2017, vil finnes ett eneste politisk parti som er i stand til å finne opp en kur som kan stoppe misbruket av bompenge-heroinen.