Bør aldersgrensen for førerkort heves?

Publisert 12.11.2018
Illus.foto: Sfm.no / Wikipedia (Innfelt)

Det er kjent fra mange statistikker at unge bilførere og mc-førere, er innblandet i de fleste trafikkulykkene. Ofte tar de sjanser – uten å se hva som faktisk kan skje da. Ville forbikjøringer, fikling med stereo og mobil, osv. hører til blant gjengangerne.

Den kjente, amerikanske retts-psykiateren Dr. Philip McGraw – kjent fra sine daglige og USAs mest populære talkshows («Dr.Phil») i RiksTVs kanal 5 og 37 – hevder at hos unge mennesker er den delen av hjernen som er i stand til å vurdere konsekvensene av handlinger – neo cortex -, den siste som blir ferdig utviklet, ved ca. 25 års alder. Hva om dette har noe å si for de statistikker som foreligger?

Det er da passende å hevde, at når myndighetene klager over trafikkdødens mange unge ofre, og så setter ned fartsgrensene til pinlig og plagsomt lave hastigheter på norske landeveier, burde de i stedet vurdere å heve aldersgrensen for førerkort for bil og tung MC til nærmere 25 år! Det ville bli ramaskrik, men heller det, enn å stå og klage ved en altfor tidlig grav.

Terje Haugom
Samfunnsdebattant.

Redaktørens merknad: Det er som innsender skriver vitenskapelig bevist at mennesker ikke har full realitetsforståelse før de er nærmere 25 år. Men hva skal man si om trafikanter langt over denne alderen, slike som ikke opptrer hensynsfullt i trafikken. Dem er det faktisk mange av. Mange har til og med små barn i bilen. Daglig er slike også å se i grensetraktene mellom Norge og Sverige.

Det er nesten komisk å se at så snart de har krysset grensen til Sverige, så kjøres det langt over fartsgrensen, ikke minst tett opp i baken på dem foran. Så snart slike har krysset grensen til Norge, så kjøres det i blant langt under fartsgrensen og sinker øvrig trafikk. Riksvei 21 fra gamle E6 (nå RV 118) til Halden har 70 km/t. Ofte ligger det flere biler i ca. 50 km/t, for så å kjøre i 70 km/t, for så å sette farten ned til under 50 km/t. Slik kjøring er fryktelig irriterende og skaper helt unødige køer. Men ikke nok med det. De skal helt opp i bagasjerommet ditt før de er fornøyd. Skjerpings folkens eller hold dere borte fra veiene. Red.