By-samarbeid om fallunderlag på lekeplasser

Publisert 2.9.2022
Foto: Finn Ståle Fedberg
Kilde: Mynewsdesk

Oslo og Bergen kommuner skal samarbeide om å utvikle en ny type fallunderlag som både ivaretar miljø, universell utforming og driftshensyn.

Det finnes mange forskjellige typer fallunderlag på lekeplasser. Tidligere har gress-, kunstgress-, sand-, og barkunderlag vært mye brukt, men både driftsmessig, sikkerhetsmessig og tilgjengelighet har gjort at plasstøpt gummi gradvis har tatt over. Dette er i dag den dominerende løsningen.

– Oslobygg har mange lekeplasser på våre skoler og barnehager hvor vi i dag i stor grad bruker det som på folkemunne kalles gummiasfalt. Dette er lekeplasser som også kommer nabolagene til gode. Gummiasfalt svarer på kravene til god drift og universell utforming, men ikke så godt til bærekraft og miljøet. Dette prosjektet skal jobbe innovativt sammen med leverandørmarkedet for å utvikle nye bærekraftige og brukervennlige fallunderlag. Jeg er spent på resultatet, sier Eli Grimsby, adm.dir. i Oslobygg, som er prosjekteier.

– I Bergen kommune har vi vedtatt at vi skal kutte i unødvendig bruk av plast. Bymiljøetaten har i lengre tid jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget rundt urban mikroplast, og å gjennomføre tiltak som reduserer bruken av plast, samtidig som vi bygger gode og inkluderende byrom.

Bergen og Oslo er to av landets største kommuner, med et stor innkjøpspotensiale, et sterkt miljøengasjement og en bred tverrfaglig kompetanse. Vi håper derfor at så mange som mulig vil delta i innovasjonsprogrammet om morgendagens fallunderlag sammen med oss. Det er slik vi får byen til å leve,sier Lise Reinertsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten, Bergen kommune.

Gjennomføringen av prosjektet

Nå planlegges oppstart av prosjektet, med dialog med mulige leverandører i høst og en konferanse i starten av november. Opptil fem konsortier med ulike leverandører vil få støtte til prosessen fra design- og konseptutvikling, fram til testing av nye fallunderlag. De nye løsningene skal ikke utgjøre noen risiko for miljøet, ha lave drifts- og vedlikeholdskostnader og tilfredsstille kravene til universell utforming.

Samarbeidspartnere

Prosjekteier Oslobygg samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo og Bergen kommune, og partene bidrar med 10 millioner som en del av utviklingskostnadene til nye fallunderlag. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.