Byråkratjungelen i «rettsstaten» Norge

Publisert 1.2.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det som jeg her har skrevet, har vært min egen kamp mot det som langsomt vokste frem, en uoversiktlig byråkrat jungel, der disse byråkratene, i vertfall de fleste av dem var jurister. Det var bare en grunn for dette, at disse byråkratene skulle beskytte politikerne, slik at disse slapp å bli svett.

Det har i alle år vært en stor jungel av byråkrater i forskjellige direktorater. Det siste er politidirektoratet, som jeg kaller politbyrået etter det Sovjetiske kommunistiske direktorat som skulle styre den Sovjetiske regjering. I de forskjellige statlige direktorat huser de i dag en hær av byråkrater, der de fleste ansatte er jurister. Dette har de gjort for å slippe å stå til ansvar for alle feil som gjøres. I mange år sto jeg mutters alene i denne krigen mot disse kriminelle byråkratene.

En advokat sa til meg en gang at jus det er ment som rettferdighet og sunn fornuft, ikke mer enn det, men sa han. Lovverket er blitt laget på den måten at det kan misbrukes av kyniske jurister. Det første gjennombruddet kom da jeg kom med i ett program i først TV Norge, Klart Svar. Dette var så populært at TV 2 ville ha det og Lønning godtok det og programmet fikk navnet Lønning og Staff. Staff og jeg vekslet på, å terrorisere byråkratene. Det ble så ille at politikerne, samtlige unntatt Karl I. Hagen sluttet å være med i programmet. Byråkratene kunne ikke la være å møte. De var jo ansatt for å ta støyten av alle feil og lovbrudd som ble begått av politikerne. Man kunne rett og slett sammenligne det som skjedde i Norge for det samme som skjedde i Sovjet. Jeg begynte å kalle Norge for den siste Sovjet stat.

Så kom Lønning en dag med informasjon at en tidligere justisminister hadde truet TV 2 med at om ikke Staff og jeg ble fjernet fra programmet, ville TV 2 bli fratatt konsesjonen. Da var jeg storslagen fornøyd. Jeg hadde vunnet en stor seier. Jeg hadde endelig fått de bevis jeg var ute etter. I Sovjet ble folk drept eller satt i fengsel for å kritisere kommunistpartiet. I Norge, ble ikke folk fengslet eller skadet fysisk, i vertfall ikke som ble belyst, men folk ble rett og slett drevet til selvmord.

Den åpenbare grunnen til at ingen av byråkratene blir dømt for sine forbrytelser er to ting. De blir beskyttet av politikerne og skulle det bli en sak mot noen av dem, er det trynementaliteten som teller. De er enten en slektning av dommer, eller en kamerat, altså dommer er inhabil, men det blir aldri opplyst. Da vil den som anlegger sak, bli sittende igjen med regninga. Slikt kaller man kameraderi, som også på en måte er korrupsjon.

Vi har fremdeles NAV skandalen, der de ennå ikke har dekket de tap folk har hatt som følge av politiker Anniken Haugli og NAV var også tungt inne her og der arbeider jurister som skulle kjenne til EU forordningen, men hva med stats og riksadvokat? Hos dem skulle det klart ringe en bjelle, men de tok den lette veg og sendte de uskyldige i fengsel. Heller ikke dommere i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett kan gå fri for skyld i dette. Høyesterett måtte spørre Efta domstolen om råd og vegledning på dette. Dette ser ut til at de ikke klarer å gjøre. Norge er ikke den rettsstaten de reklamerer med, men kun en stinkende totalitær stat!

Hans Bauge
Samfunnskritiker