Changemaker: – Norge må slutte å dilte etter USA

Publisert 15.7.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Kilde: Mynewsdesk

Dagbladet kunne avsløre at Norge jobber sammen med USA om en ny avtale som gjør at USA kan selge norske våpen på det internasjonale markedet. Dermed omgås det norske regelverket for våpeneksport og norske våpen vil ende opp i krig og hos autoritære diktaturer. Changemaker-leder Naja Amanda Lynge Møretrø raser over avsløringen.

Avtalen skal gå ut på at de norske våpnene skal selges etter amerikansk eksportregelverk. Våpnene kan da selges til de landene USA ønsker å selge til. I dag er det autoritære diktaturet Saudi Arabia det landet USA eksporterer mest våpen til. Amerikanske våpen er også brukt i krigen i Jemen.

– Når norske våpen nå skal videreselges gjennom USA til det internasjonale markedet etter deres lovverk vil det føre til at norske våpen blir brukt av autoritære regimer som har begått alvorlige krigsforbrytelser. Det er oppsiktsvekkende og ekstremt provoserende at de prinsippene som egentlig gjelder for norsk våpeneksport plutselig skal snikes rundt, sier Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

I 2018 sluttet Norge å selge krigsmateriell til Saudi Arabia i lys av grove menneskerettighetsbrudd og krigføringen i Jemen. Nå risikerer vi at norske våpen igjen brukes i krig av autoritære regimer som systematisk begår menneskerettighetsbrudd.

– Vi vet at amerikanske våpen er brukt i krigen i Jemen, og når norske våpen nå skal eksporteres via USA etter deres regelverk er det ekstremt stor fare for at Norges våpen vil bli brukt i krigføring i strid med våre prinsipper for våpeneksport, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

I 1959 vedtok Norge at vi ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Avsløringen er derfor rystende.

– Nå må Norge stå opp for de verdiene og prinsippene vi over lang tid har hatt, ikke bare dilte etter USA for å være deres bestevenn når det går på bekostning av menneskeliv, krigføring og menneskerettigheter, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

Avsløringen understreker behovet for strengere regelverk for norsk våpeneksport.

– Selv om denne typen våpeneksport og avtale er lovlig innenfor det regelverket vi har, er det stikk i strid med intensjonen i regelverket og verdiene som ligger til grunn for det. Norge sier vi følger et føre-var-prinsipp i våpeneksporten – nå havner norske våpen på avveie uten at vi har noe form for kontroll over hvor de havner. Det er ikke føre var. Dagens regelverk er åpenbart for dårlig, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.

– Å selge våpen via andre land etter deres regelverk uten sluttbrukererklæring gjør det umulig å holde kontroll på hvor våpnene havner og hva de brukes til. Når vi vet at USA i dag selger store mengder våpen til land Norge ikke selger til på grunn av menneskerettighetsbrudd og krigføring, er det svært sannsynlig at også norske våpen vil bli solgt til land vi selg ikke selger våpen til av meget gode grunner, sier Naja Amanda Lynge Møretrø.