– Corona er et svakt virus

Publisert 4.4.2020
Foto: Colourox

Daglig får man opplyst at så og så mange har blitt syke, så og så mange har dødd. Det er alt man blir opplyst om. Den riksdekkende kringkasting, NRK og TV 2 opplysninger er nok til at det norske folk kan tro at dette er verdens undergang. Denne pandemien som startet i Kina november 2019, og siden januar i år har den spredd seg utenfor Kinas grenser og nå havnet i Europa. Den Norske regjering sa tidlig at den vil ikke ramme Norge, eller eventuelt skulle man være rustet til å klare dette, vi i Norge med verdens beste helseutrustning ble det sagt. Det var faktisk Helseminister Høye som sa det.

I nyhetene kommer det hver dag at mange har blitt syke og mange har omkommet. De såkalte ekspertene som er leger, de klarer ikke å fortelle at de ikke vet hvordan de skal klare å få bukt med dette viruset. På vegne av folket stiller jeg spørsmål, er det ingen som blir friske da? Det virker ikke at noen blir friske i det hele tatt, slik som media utbasunerer sykdomsbildet. De kommer med opplysninger at man ikke har behandling for det. Ingen behandling eksisterer, men hva gjøres da? At for mange nå ikke eksisterer noen behandling, det skyldes rett og slett legene. De skriver ut antibiotika bare man er litt syk. Litt feber, antibiotika. Der overdrev jeg litt.

Andre steder i verden, er det enda verre. Der sprøyter de grønnsaker og frukt med hva jeg kan kalle gift, med preparater som gjør at grønnsakene og frukten blir større og finere. De gir dyrene preparater som gjør dyrene større og med mer kjøtt. Er dyrene litt syke, vips så gis de doser med antibiotika. Så spør man da, hva har dette med Corona viruset å gjøre?

All antibiotika som gis til dyr og mennesker er misbruk av medisin, som i det lange løp kan virke skadelig på dyr og mennesker. Dette misbruket kan resultere i to ting. At bakteriene som antibiotika skal ta kverken på, blir immun mot antibiotika. Det vil ikke lenger virke, men ikke bare det. Menneskene er av naturen utstyrt med et immunforsvar. Dette immunforsvaret utvikles fra fødselen av. Er man mye syk som barn, vil immunforsvaret utvikles til å bli meget sterkt. C vitaminet slår ut forkjølelse, influensa og andre ting kroppen kan bli angrepet av. C vitaminet kan også bygge opp immun forsvaret, slik at det kan slå ut et virus som Corona. De såkalte lærde vil le av mine påstander her, men det eksisterer ingen ting annet.

Som følge av alt dette misbruket av antibiotika, mulig i Norge, men i vertfall i resten av verden. De som dør av dette viruset, er de som av ulike grunner har ett mer eller mindre ødelagt immun forsvar. Vi hører om alle de som blir smittet, men ikke blir syke, eller får en lett forkjølelse eller en liten influensa. Det er intet mysterium med dette, det igjen styrker det jeg her har skrevet om nettopp immun forsvaret. Dette kroppens forsvar mot skadelige angrep er totalt ødelagt, enten av kreftbehandlinger eller en annen sykdom pasienten lider av eller pasientens historikk forteller misbruk av antibiotika. De som ikke blir syke etter å ha blitt smittet av Corona, eller de som enten får en lett forkjølelse eller en vanlig influensa, har i vertfall ikke misbrukt antibiotika. De har ett sterkt immun forsvar.

Corona er ett svakt virus, men panikken som media har forårsaket med sin totalt ensidige fortelling om antall syke og døde hver dag, sier ikke et ord om hvor mange som har blitt friske. Jeg tror bestemt at panikken som media har skapt rundt viruset er farligere enn viruset selv.

Hans Bauge