Da plyndringen av bilistene begynte!

Publisert 13.3.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

La oss se på Bergen, (bompengens fødested, red. merknad). Laksevågsfergen ble erstattet av Puddefjordsbroen. Den ble finansiert bl.a. ved bompenger, med kiosk og myntbetaling. Da broen var nedbetalt, ble kiosken fjernet, og ferdsel over broen var gratis. Det samme skjedde da Alvøen-fergen ble erstattet av Sotrabroen. Nedbetalt bro, og kiosken ble fjernet.

Så vedtok Bergen kommune å anlegge Fløifjellstunnelen. (Obs! Det skrives Fløien, ikke Fløyen.) Bomkiosker i begge ender av den dobbelt-løpede tunnelen. Kommunen hadde opprinnelig tenkt å følge samme oppskrift: Nedbetalt tunnel, bomkiosker fjernes. Dette var i år 2000. Men nei da! Smarte (?!) økonomi-konsulenter overtalte politikerne i Bergen å opprettholde innkrevingen av bompenger. «Man avslutter da ikke en god butikk for kommunekassen?» Og dette var smektende musikk i politikernes ører! Ordningen med fortsatt innkreving fortsatte, og ble etter hvert automatisert.

Som ild i tørt gress spredte erfaringene seg fra Bergen til etter hvert så å si alle landets kommuner. Og i opphavs-byen valgte man å bygge flere bomringer utenpå hverandre, og uansett hvor man skulle kjøre i Norges største bykommune – i utstrekning -, må man i dag melkes – la oss si plyndres – for stadig stigende bompengesatser. Eksempelvis: En tur fra Trondheim til Kristiansand S beløper seg til nærmere 3.500 kroner.

I årene etter 2. verdenskrig – på 50- og 60-tallet – var Den norske stat seg bevisst på at det var statens oppgave å bygge og finansiere nye veier, broer og tunneler. Bilistene bidro selv med kjøp av drivstoff, og senere årsavgift – i dag «trafikk-forsikrings-avgift». Og dette var altså før Norge ble et rikt oljeland! Det er derfor totalt ubegripelig at landets fleste politikere velger å opprettholde denne plyndringen langs våre veier! Et direkte ekstra påfyll til landets kommunekasser, som burde klare seg med overføringene fra krøsusene som styrer landets sprengfulle penge-binge – Oljefondet! Og nordmenn flest er dumme nok til å godta plyndringen uten å mukke. På tide å våkne?

Ikke alle politikere støtter denne statlig godkjente plyndringen! Vi i Norges-demokratene har programfestet fjerning av hele bompengesystemet i Norge. Dersom velgerne viser oss tillit ved de kommende valg. Blir vi mange nok til å få komme med der bestemmelser tas, vil bompenger forsvinne, drivstoff og strøm bli vesentlig billigere, og en hel del andre områder bli til folkets beste.

Terje Haugom, Norgesdemokratene.