Dagens generasjon besteforeldre har ikke tid til å sitte barnevakt

Publisert 2.9.2019
Kilde: Yoopies
Illus.foto: Colourbox

Småbarnsfamilier fortviler. Besteforeldre stiller ikke opp som før og flere familier  tyr til sosiale plattformer i håp om å finne barnevakt. Fordoblet inntekt blant eldre er én av grunnene til at dagens besteforeldre ikke er like tilgjengelige.

“Generasjonsplikten”

Ifølge SSB viser tall at det har vært en høy inntektsvekst de siste ti årene, særlig blant  eldre i gruppen 60-66 år. I motsetning til for 20 år siden velger mange nordmenn i  dag å fortsette i jobben etter tidlig uttak av pensjon. Etter den nye pensjonsreformen trådte i kraft i 2011 har det blitt stadig vanligere å kombinere  alderspensjon med yrkesinntekt. Tall fra SSB viser at halvparten av menn med  yrkesinntekt mellom 62 og 67 år i 2016 også mottok alderspensjon fra folketrygden.  Siden 1999 har den gjennomsnittlige inntekten til personer over 62 år gått fra 230  000 kr til 440 000 kr i året for menn i dag, og fra 145 000 kr til 270 000 kr for kvinner.

Tidsklemma og behov for avlastning kan legge mye press på besteforeldre, og den  såkalte “generasjonsplikten” gjør at dagens foreldregenerasjon gjerne forventer at  besteforeldre skal stille opp som barnevakt så ofte som mulig. Med 9 av 10 barn i  barnehage er norske besteforeldre en ekstra-ressurs for familier, i motsetning til land  i Sør-Europa der besteforeldre fungerer som fulltids-dagmammaer.

Eldre er i dag mer aktive enn den tidligere generasjonen, og en studie gjort av  Folkehelseinstituttet i 2018 slår fast at dagens 80-åringer er fysisk sterkere enn den  forrige generasjonens 75-åringer. Mange venter i dag med å realisere seg selv etter  å ha trådt inn i pensjonstilværelsen, noe som resulterer i at flere og flere velger å  tilbringe ferier og mye av året i varmere strøk.