Dagens generasjon må ta grep. Avgiftsgalskapen må stoppes!

Publisert 18.9.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Foto: Sfm.no

Det kan virke som at stadig flere, ikke lenger orker å medvirke til å få stoppet den sosiale nøden og uretten som råder i dagens Norge. I dag bor det mange pensjonister og barnefamilier i landet, mennesker som daglig sliter med stor gjeld, hovedsakelig grunnet en sanseløs boligpolitikk, høye matpriser, skyhøye bensin- og dieselpriser, bompenger, høye parkeringsavgifter, dyr kollektivtransport, høye avgifter på biler, høye strømpriser, dyre utdannelser, dyre skolebøker osv, osv.

Den manglende kampviljen

Regjeringen styres i dag av de rikes venner, de som to ganger lovet ”en enklere hverdag”. For hvem da? Den bitre sannheten er at det er blitt enda verre enn noen gang tidligere. Det må Erna Solberg, Siv Jensen m.fl. bare innrømme. En god del av landets borgere og innbyggere, (de med stemmerett), må ta si del av skylden for at avgiftsgalskapen har fått lov til å eskalere. Det er virkelig trist å registrere at en stor del av den norske befolkningen, nå synes å opptre mer tafatt og handlingslammet enn noen gang tidligere.

De norske kampviljen og motet som nordmenn viste i hhv. 1905, 1914 og 1940, og som varte til langt opp i 1970 årene, synes dessverre å være historie? Det ser ut til at stadig flere ikke orker å stille opp og hjelpe til med å få fjernet politiske svikere og løgnere fra sine taburettplasser, likeledes få fjernet farlige byråkrater og farlige offentlige ansatte, slike som godtar både myndighetsmisbruk, maktmisbruk og andre former for lovbrudd – herunder brudd på landets grunnlov. Aller helst ser vel slike at hele nasjonen resignerer, slik at de selv kan få fortsette med sine ugjerninger og ellers leve i sus og dus på skattebetalernes midler.

Stemmer på de samme

Etter så godt som hvert eneste valg, og når avgifter og skatter igjen har økt, så klages det på de samme politikerne – selv om klagerne var med på å gi de samme sine stemmer atter en gang, stemmer til slike som siden bedro dem og svek dem ved forrige valg. Det virker og som at mange i Norge, ikke lenger våger å åpne munnen sin overfor folkevalgte, slike som fortsetter med evinnelige løgner, bløff og velgersvik. Hver gang man spør noen om hvorfor det har blitt slik, så får man som regel det kjente norske standardsvaret, ”det bare er sånn, hva skal vi gjøre da?”.

Det er viktig å gi støtte til politikere og politiske partier som vil ha bort vårt sanseløse avgifts- og skattesystem. Se nå bare igjen på hva som skjer på drivstoffområde. Løgnene står på nytt i kø. Samme gamle skitten i ny forpakning. Den norske statens godt betalte talerør, kommer igjen med utsagn som ”vi må nok vende oss til å leve med enda høyere bensin- og oljepriser i framtiden”. Her bekreftes det igjen at konflikter i andre land, stadig misbrukes som årsak til at prisene på bensin og olje nærmest har eksplodert. Hva med oljen som Norge selv produserer? Vi raffinerer også bensin i Norge, bla. på Mongstad og Slagentangen. Hvem eier denne? Har ikke det norske folk lenger noen som helst råderett over eget arvesølv og fellesverdier?

Dagens generasjon må ta grep

Det kan ikke kalles for annet enn ren økonomisk terror, det som har fått lov til å pågå i Norge i mange år. Landet vårt huser også enkelte «eksperter», slike som fortsatt nekter å innse at det eksisterer meget store inntektsforskjeller i Norge. Vi har nå fått et tredelt klasseskille i dagens Norge, dem på toppen, dem i midten og dem nederst ved bordet. Og helt i tråd med det dagens styrende politikere ønsker og vil ha det? Men hva vil folket ha?

Det er derfor svært viktig at dagens generasjon nå tar grep i kampen mot grov urett og politisk svik. La det og være klart at alle i Norge ikke har en halv million eller mer i årslønn. Mange må til og med leve for det som ligger under det som EU har satt som minste levestandard. Måtte de styrende og ansvarlige en dag få dette inn i hodene sine. Grunnlovens § 110 er og særdeles klar. De politikere som ikke vil respektere den, bør forlate politikken og stille seg helt bakerst i køen på Nav. De vil ikke bli savnet, derimot husket som uredelige svikere!