De altfor høye strømprisene i Norge må kraftig reduseres

Publisert 28.11.2021
Foto: Colourbox

Strømprisene har helt unødvendig eksplodert i Norge og hovedgrunnen til dette er: Utenlandskabler, høye avgifter, nettleien, moms og Acer. Strømmen skulle ikke for nordmenn bli dyrere på grunn av ACER fikk vi forsikringer av FrP sin daværende statsråd Terje Søviknes, som var en av FrP sine viktige pådrivere for Acer.

Så langt i år har Norge netto eksportert 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander. Prisen nordmenn må betale, vil da være rundt 3 kroner for hver kilowattime søndag den 28 november. Med en slik pris gjennom hele året, ville strømregningen for en normal norsk husstand havnet på hele 60.000 kroner.

Demokratene vil sikre norske husholdninger og industri rimelig og forutsigbar strøm ved å innføre følgende konkrete tiltak:

Acer må sies opp og alle kabler til Europa må kuttes. Moms og avgifter fjernes og nettleien reduseres kraftig. Videre må eiere av vannmagasiner til kraftproduksjon pålegges minimum fyllingsgrad som reserve i bestemte årstider. Kraftprodusenter forpliktes til leveringskapasitet som det betales bøter på om ikke overholdes.

Rein norsk vannkraft er et gode som det Norske folk og vår industri skal nyte god av, og derfor vil Demokratene slutte å selge billig strøm til utlandet og sende milliard regninger for dette til det Norske folk, slik stortingspartiene gjør.

Vidar Kleppe
Demokratene