De fire skandaløse

Publisert 3.9.2021
Foto: Colourbox

Nå når valget nærmer seg i ekspress-fart, er det betimelig å liste opp fire skandaløse forhold som nåværende regjering gir blanke f i:

* Mennesker med livstruende sykdommer, får ikke tilgjengelig medisinsk behandling, fordi medisinen koster mer enn myndighetene vil dekke. Dette gjelder også f.eks. cellegift og andre livsforlengende behandlinger. Den hjelp du vil trenge, er kvote-regulert. Ditt budsjett tar slutt.

* I oljeproduserende araber-land koster drivstoffet noen øre pr. liter til landets borgere. I søkkrike olje-Norge presser de «grønne» regjeringen til å skru prisene til himmels, for de tror at resten av verden vil følge Norge i kampen mot «klima-krisen» som naturens egen syklus har hovedansvaret for. Salige er de overtroiske. Norsk olje og gass er nordmenns arvesølv!

* Norge produserer ren, fornybar energi selv. Denne eksporterer vi til et energi-hungrig EU. I retur importerer vi skitten el-kraft fra Europas kullkraftverk og gamle atomkraftverk. Dette skal liksom tjene både nordmenn og klima-saken. Virkelig intelligent politikk. Hva med norske priser for norsk strøm?

* Å sende milliarder til diverse mer eller mindre tullete formål rundt om i verden, i stedet for å bygge fungerende infrastruktur og veier i Norge – også i områder utenfor Oslo, rassikring, tunnelsikring, sikre at immigranter lærer seg norsk og får seg jobb, sikre behovene i helsevesenet vårt og pasientenes nødvendige behandlinger, og en rekke av Norges egne interne behov, er forhold som må rettes på.

Ved valget kan du være med å sikre at skuta «Norge» ikke mister roret! Nå er det tilsynelatende ingen på broen. Prisnivå og avgifter styres for tiden av «verdensmarkedet» og overdrevne «klimaavtaler». Norge skal ha norsk styring på disse områder, til beste for norske borgere – uansett hvor i Norge man bor! Norsk selvråderett over norsk territorium og norske ressurser – uavhengig av hva EU og andre nasjoner måtte mene om det!

Terje Haugom, Demokratene.