De flyktet fra krig og nød, men noen tok noe med seg

Publisert 13.5.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jeg antar at presse-representanter for frie medier, innehar den samme og generelle presse- og ytringsfrihet når det også gjelder å stille kritiske spørsmål knyttet til muslimer og Islam. Og uten å bli stemplet som rasist eller innvandrerfiendtlig.

Mange muslimer har flyktet fra krig og nød, men noen tok noe med seg. Det er helt på sin plass å stille flere spørsmål om de egentlige årsakene til hvorfor enkelte muslimer flykter fra sine hjemland. En god del muslimer stiller stadig krav i flere vestlige mottakerland om spesiell hensyns-taking til islamske verdier. Sakte men sikkert har også Norge bøyd av for en rekke krav reist av en god del muslimer via deres representanter.

Hvorfor skal myndigheter og folk i mottakerlandene bøye av og ikke de som flyktet dit, og som skal, som alle andre, innrette seg etter gjeldende lover og regler i landene der de får opphold. Det må alle gjøre – uansett hvem. Vi har fått bevitne en rekke grusomme og grove kriminelle handlinger i Europa, også i Norge, og begått av en del muslimske «flyktninger» og «asylsøkere».

Et forbud gjeldende muslimske kvinner om å tildekke hele hode og ansikt med bare øynene synlig er nå innført i flere land, (Burka-forbud). Rent sikkerhetsmessig er et slikt forbud helt på sin plass å innføre over hele verden. La det også være klart at religiøse hodeplagg som muslimske kvinner påtvinges å bære av sine menn, er sterkt kjønnsdiskriminerende. I Norge er det fortsatt tillatt. Hvorfor det når det å bære en Finlandshette er straffbart? Hvor er logikken til dem som lager lovverket?

Mange muslimske menn må helt klart endre holdning om de skal bo i ikke-muslimske land. Deres tydelige ovenfra og ned holdning til kvinner generelt, bekrefter at Islam er fortsatt en sterkt mannsdominert religion. I Norge bor det mange muslimer som er medlemmer i ulike muslimske samfunn og organisasjoner. Det beviser og at det finnes ulikheter innen islam som det gjør i andre religioner. At man har en personlig tro og tilhører en spesiell menighet, er helt ok. I Norge er det religionsfrihet. Men! Religionsfrihet er ikke det samme som å ha lov til å krenke og drepe andre mennesker som har et annet livssyn eller/og en annen tro.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ/IFJ