De lett-lurtes land

Publisert 21.8.2019
Foto: Colourbox

Norge er det eneste land i verden hvor politikere flest har latt seg lure trill rundt av «Den grønne bølges riddere», som MDG og Venstre. Når det gjelder bil- og bilavgifts-politikken, har man latt seg overtale til å tro at det er så mye mer klima- og miljøvennlig med el-bil enn fossil-bil. Sannheten er faktisk det stikk motsatte!

En 4 år gammel dieselbil må kjøre 12 000 km i året i 10 år, før den har forurenset like mye som en el-bil, FØR el-bilen ruller ut fra fabrikken! Produksjonen av el-biler er langt mer krevende mht. energi – vanligvis fra kull- og atomkraft -, råstoffer, tungmetaller, barne-arbeid i gruvene i Afrika hvor metaller til de enorme batteriene (og mobiltelefoner) utvinnes, osv.

I global sammenheng er el-biler et lite musepip, i en verden hvor diesel- og bensinbiler kommer til å råde grunnen i mange tiår enda. Ca. 7 % av verdens bilpark er elektrisk, og holder seg jevnt der, uansett hva norske MDG og Venstre finner på av håpløse vekkelse-kampanjer her nord. Men de burde vite hva produksjonen av el-biler påfører klimaet på Jorden av diverse fysjom! Dette er de totalt blinde for! De prediker om el-bilen, sykkelen og kollektiv-transporten i beste Billy Graham-stil! Til og med de nye Euro-6 dieselmotorene, og rett rundt hjørnet Euro-7, som er totalt utslippsfri, ser de ut til ikke å ha fått med seg!

For å vise at de fortsatt har litt vett og fornuft i behold, bør regjeringen nå begynne å behandle alle biltyper likt avgiftsmessig, og ikke glemme at el-bilene også sliter asfalt – og gjennom sine 4 – 5 års levetid legger fra seg ca. 2 kg mikro-plast pr. dekk!

Politikerne har latt seg lure av ensidig grønn ekstremisme, og pga. alle avgiftsfritak el-bilene har fått på feile premisser, går staten glipp av store inntekter, og de 93 % som kjører bensin- og dieselbiler føler frustrasjon og urettferdig behandling! De som nå tenker å kjøpe brukt eller ny dieselbil, bør kunne gjøre det med den beste og reneste samvittighet! El-bil-propagandaen bygger på stor grad av uvitenhet hos dem som burde vite bedre!

Terje Haugom