Demokratiets sanseløse undergravere

Publisert 11.1.2021
Foto: Sfm.no

Norges eldste politiske parti – Venstre, stiftet i 1884 – var en gang et framtredende, seriøst og respektert parti. I vår tid har partiet klart å skrumpe inn til en velfortjent og selvforskyldt plass – under sperregrensen. Et overdrevent fokus på klima og miljø – og kamp mot folks demokratiske rett til å kjøre egne diesel- og bensinbiler, og tvangsforestilling om at elbiler skal redde verden, – har resultert i at de en gang så trofaste velgerne har vendt dem ryggen. Når inneværende stortings-periode ebber ut, vil Norge neppe få se Venstre på Stortinget på mange, mange år.

Men de er ikke alene om å forutsi verdens undergang pga. folkets valg av «feile» kjøretøy. Meningsfellene i det ideologiske og nærmest klima-religiøse partiet Miljøpartiet De Grønne (MDG, etabl.1988) fyrer oppunder skremsels-propagandaen, bakker opp Venstre, og til og med trauste Erna og regjeringen har latt seg lure til å tro at lille Norge – knapt synlig på verdenskartet – skal bli best i klima-klassen, ved å forby salg av såkalte «utslipps-biler» fra 2023! Norge – foregangslandet som reddet verden ved at klima-profetene pålegger 5 millioner nordmenn å anskaffe seg batteri-bil – de biler som faktisk forurenser mest, veier dobbelt så mye som andre – og derfor virvler opp mest svevestøv, lar seg ikke reparere – må høgges, sluker ladestrøm – og presser strømprisene til himmels! God dag mann hostesaft! Dette er demokrati av dagens standard i Norge!

Vi, som setter vår lit til at duoen Støre og Vedum (muligens utvidet til trio med Jensen?) sørger for å bringe Norge og demokratiet tilbake til normale tilstander etter høstens valg, vi blir neppe skuffet! De får en tøff oppgave, med mange likhetstrekk til det Joe Biden må rydde opp i fra 20. januar i USA! Kansellering av nyss omtalte tussete klima-vedtak om bil, og avvikling av de reformer som har snudd opp-ned på det meste i vårt land. Som politi-reformen, fylkes- og kommune-sammenslåinger, la folk få bygge enebolig etter ønske – uten å tvinges til å bo fortettet i blokk ved buss eller bane, osv. osv. Vi trenger jordnære politikere, som lar folk få spise og drikke hva de vil, får leve sitt liv som de vil, kjøre den bil de selv vil i vårt langstrakte og kronglete land, osv. Vi trenger ikke «politikere» som svever på grønne skyer, og vil tvinge folk til å skape deres grønne drømme-paradis på jord! Det har vi fått mer enn nok av! Godt valg i 2021!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.