Den konservative faren

Publisert 29.6.2020
Foto: Wikipedia

Nei det har ikke med en far å gjøre, men en fare! En økende fare i takt med hvor lenge Solberg-regjeringen får sitte. Faren er for øvrig lik tilsvarende i Trump-regjeringen USA, men det lar vi ligge her. Vi får bare håpe at USA også får en ny regjering til høsten.

Jeg har tidligere tatt opp begrepet konservativ – altså som skulle bety å konservere – bevare. Men det har skjedd noe betydelig med konservativ politikk gjennom en del år. Vår Høyrestyrte regjering har ført en politikk som står i skarp kontrast med det å konservere/bevare. Solberg-regjeringen vil utvilsomt også bli husket som en regjering som skapte splittelse og utrygghet på mange måter.

Solberg-regjeringen skulle tydeligvis revolusjonære Norge ved å innføre en lang rekke såkalte reformer. Å reformere noe vil vanligvis bety å endre noe til det bedre.   Men for Høyre og dets medspillere har det så langt betydd å rive ned. Der er en stadig økende misnøye med politi-reformen som hittil bare har gjort det vanskeligere for etaten å utføre sitt arbeid, samtidig som folk i distriktene føler mer utrygghet grunnet et politi som er borte – sentralisert.   Ved flere dramatiske hendelser har det stedlige brannvesen kommet til åstedene lenge før politiet grunnet stadig lengre kjøretider og dårligere bemanning. Det er selvsagt ikke brannvesenets oppgave å ta seg av farlige forbrytere, men de har faktisk måttet gjøre det ved minst to anledninger.

Regjeringen skryter nærmest hemningsløst over at Politiet aldri før har fått så store bevilgninger. Hvor er det så blitt av disse midlene? Da anmoder Regjeringen Politiet om å arbeide mer effektivt. Det blir det samme som å rope til en druknende person som ikke kan svømme at vedkommende bare må kave mer med armer og ben til der muligens kommer hjelp!   Et stort antall nyutdannete politifolk står uten arbeid mens både byene og distriktene skriker etter mer folk for å klare sine oppgaver.

Nå vil Høyre at flere tradisjonelle politioppgaver skal overføres til private – bl.a. fangetransport m.m. Privatiserings-spøkelset er sannelig kommet grundig på avveier når noe slikt kan foreslås!   Og da er Høyres vurderingsevne også omtrent avgått ved døden. Kort sagt er politi-reformen ikke noe mindre enn en kjempe-skandale!

Norges arvesølv, NSB, vannkraften, m.m. gis bort til utenlandsk styring – i likhet med alt det andre som er forflyttet til vår nye hovedstad Brussel. Grunnloven er tråkket brutalt på nærmest talløse ganger de senere årene. Det er vi – folket – som eier Statens bedrifter og funksjoner, og vi – folket – har aldri gitt regjeringen noe mandat til å gi bort VÅRT arvesølv og VÅRE eiendommer til utenlandske spekulanter hvorav flere av dem nærmest er beryktet (ref. «Go Ahead»/Sørlandsbanen!)

De øvrige «reformene» er like skandaløse. Bare spør dem det har gått ut over. Svarene er entydige! Sykehus-reformen, svekkingen av Forsvaret, distrikts-reformen med tvangs-sammenslåinger av fylker og kommuner MOT folkets vilje. Det er slik Høyre-demokratiet fungerer;- Vil du ikke, så skal du!

Mye, mye mer kunne ramses opp av Solberg-regjeringens mislykkete foretagender,- noen flere stikkord er DAB-innføringen,   skolereformen, udemokratiske inngrep i arbeidslivet, etc.etc. Den konservative faren består kort sagt av arroganse basert på uforstand, – og et meningsløst privatiseringsbehov.

Det er ytterst maktpåliggende med et regjerings-skifte til høsten før landet kjøres enda mer ned i gjørmen av Solberg-regjeringen!

Wilfred Høsteland