Den siste sovjet-stat!

Publisert 7.6.2018
Av Terje Haugom MOD
Foto: Sfm.no

«Sovjet» betyr råd, altså Den siste råds-stat. Myntet på bl.a. byrådet, f.eks. i Bergen. I råds-staten skal ingen eie mer enn de trenger, alt skal deles, og være fellesskapets eiendom. Kommunismens ånd gjennomsyrer det hele, bygget på disse prinsipper.

I Bergen og nabokommunene skal ingen få bygge eneboliger mer, men bo i store enheter – som blokker. Det anbefales å ha bil på deling. Sykkel- og gangstier skal det satses på – ikke nye bilveier. Fortetningens beboere skal transporteres med busser og bybane – helst ikke bil – om man ikke hører med til de miljøfrelste som kjører el-bil. Kun én p-plass pr. husstand i enhetene. Ingen skal ha behov for to p-plasser. Og de som fortsatt vil eie og bo i eneboligene sine, skal betale husleie til kommunen – kalt eiendomsskatt. Mener ministeren.

I sovjet-politikken til Stortinget skal bileiere skremmes til å tro at de er klima-fiendtlige, dersom de fortsetter å kjøre med fossilt drivstoff, særlig diesel. De grønne vil belønne alle dem som ikke forstår, at dersom alle fossile biler i Europa blir byttet ut i el-biler, må det bygges hundrevis av atomkraftverk, kullkraftverk, og vindturbiner på hver ledige knaus, fjelltopp og kyststripe!

Videre vil ikke sovjet-politikerne på Stortinget fortelle folket sannheten, som sier at dersom olje-raffineriene – eksempelvis Mongstad og Kårstø – hadde fått etablert et ekstra trinn i prosessen, ville diesel og bensin vært så ren, at utslipp omtrent ikke ville kunne måles! Men i stedet fortsetter man propagandaen mot de fæle diesel-bilene og de litt snillere bensin-bilene, i den hensikt å få overbevist folk til å skifte ut deres fullt brukbare biler i «moderne» el- og hybridbiler! Styring, hersing, regulering, bompenger, forbud, falsk propaganda og svada – maktmenneskene rir sine kjepphester, bort fra den enkeltes rettigheter, frihet til eget valg – og demokrati!