Destruktive politiske partier

Noen mener vel at det er de mer eller mindre alle sammen – avhengig av hvilket politisk ståsted man selv har. Men ærlig talt – skal man forsøke å se litt objektivt på dem – litt upartisk/nøytralt – så er det vel egentlig ikke så vanskelig å se hvem av dem som er verst for folk flest. 

Publisert 12.8.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Noen av dem holdes oppe av vanevelgere – disse tradisjons-bundne velgerne som uansett stemmer blindt på samme partiene valg etter valg – mange av dem endatil fordi deres foreldre gjorde det. Her tror jeg Arbeiderpartiet har en ledelse m.h.t. mer eller mindre blinde vanevelgere. Det meningsløse «slagordet» er ofte: «Vi er jo arbeidere,- da må vi jo stemme AP!»  Det er lenge siden AP var lønnstakernes parti! Jeg tviler ikke så mye på at om FrP hadde fått styre alene – eller vært større enn Høyre i regjeringen, så ville en del ting blitt gjort annerledes. Men i lommen til Høyre – eller som Høyres lydige marionetter – må de svelge kameler omtrent uavbrutt.  FrP hadde fått større oppslutning om de hadde forlatt regjeringen!

KrF og Venstre er landets to største sutre-partier. Det er nok en vesentlig grunn til at de ikke kommer lenger opp i oppslutning enn de nå er. KrF ønsker tydeligvis å sette døren på vidt gap for enda mer innvandring – altså for enda mer NAV-snylting og kriminalitet enn hva vi har fått de senere årene. Det er aldeles riktig som FrPs Sylvi Listhaug nylig sa – at KrFs formann slikker visse personer oppetter ryggen! Det vil de jo selvsagt ikke innrømme, men virkeligheten lar seg ikke skjule. Listhaug tør å snakke rett ut, og ære være henne for det! Slike mennesker vet man hvor man har – i motsetning til KrF og Venstre. Nå surmuler KrF enda mer, og la dem det! Og la oss ikke glemme at KrF velger – i likhet med Venstre – å prioritere mer innvandring og mer til såkalt bistand rundt om i verden fremfor bl.a. våre egne pensjonister!

Egentlig burde man ikke nevne MDG (Miljøpartiet de grønne). De har jo ingen politikk, og burde egentlig ikke kunne kalle seg et politisk parti. Det er en ensidig protestorganisasjon som vel stort sett støttes av studenter og andre umodne velgere. Det er viktig å holde MDG nede så godt som mulig. Det viser seg jo, – spesielt i Oslo, – at denne protestgruppen i merkverdig stor grad påvirker Arbeiderpartiet og Venstre til å gjennomføre vanvittige tiltak mot enkeltmenneskets hverdag. MDG kunne gjerne vært en forkortelse for Middelalder Dumskap Gjelder, e.l.

Høyre har vist seg fra sin tradisjonelle side i dagens regjering – med skattelette o.a. for dem som har mest fra før, og partiet har også vist en skremmende og udemokratisk tendens til å overkjøre flertallet i alle sine såkalte reformer – rundt et dusin saker som alt fra den alminnelige borger til eksperter og fagfolk innen en rekke områder – har advart mot. Høyre vet nemlig alltid best – i følge Erna Solberg og hennes hensynsløse statsråder. Nettopp dette gjør at mange flere enn «normalt» ønsker en ny regjering Støre velkommen – i og med at både AP og Senterpartiet ønsker å reversere Høyres mange ødeleggende «reformer». Så la oss i hvert fall håpe at Senterpartiet enda vokser kraftig før valget slik at SP får en god innflytelse på en i en ny regjering! Blant de tradisjonelle partiene er det utvilsomt Senterpartiet som nå har det beste programmet som skulle passe best til folk flest. Gi dem en sjanse!  En ny periode med Høyre og FrP sammen i regjering vil bli en katastrofe for landet på mange måter. De har jo egentlig for lengst bebudet katastrofen – selv om de selv feilaktig kaller den reformer!

Der finnes flere småpartier, som mediene ynder å sope under teppet som «andre», og som ikke får delta i TV-debatter. Det er udemokratisk, og bør nå gjøres noe med. Jeg sikter bl.a. til Kystpartiet, Moderatene, Demokratene og et eller to kristne partier som vel har adskillig mer å fare med enn dagens ganske ukristelige KrF! Partiet Rødt velger jeg å ikke kommentere – de får nok ikke sin ønskete revolusjon uansett, og bør glemmes. Men la oss nå også få vite hvor stor oppslutning de nevnte småpartiene også får etter valget! Men: Følg ekstra med på Senterpartiet i år, – der finnes fortsatt politikere med sunne visjoner for folk flest og for landet.  Gi dem en sjanse 11. september!