Det er ingen tvil om at også Norge trenger mer fornybar energi!

Publisert 19.2.2024
Foto: Colourbox

Atomkraft? I Øygarden og Austrheim har idéen om atomkraftverk våknet til nytt liv. Det er ingen tvil om at også Norge trenger mer fornybar energi. Som i verden ellers. Men bare dersom vi slipper å oppleve at Europa får kjøpe billig enda mer norsk energi, og at vi så får kjøpe den dyrt tilbake – slik vi har det nå. I denne forbindelse er det ikke å undres at mange vil minnes Tsjernobyl-ulykken, og nesten-katastrofer ved flere liknende anlegg. Vanlige atomkraftverk har radioaktivt Uran og Plutonium som energikilde – samme grunnstoff som brukes i atombomber. Hvis – og når – det skjer feil og svikt på kjøleanlegget i reaktorene, er det best å oppholde seg et annet sted på kloden.

Og derfor stiller jeg det betimelige spørsmålet: HVORFOR gjør ikke atomfysikerne fortgang i forskningen og utviklingen av atomkraft basert på grunnstoffet THORIUM? India er kommet lengst på området, og ligger i teten. Thorium har samme radioaktive egenskapene som Uran og Plutonium, men kan IKKE la seg ned-smelte til eksplosjon. Og stoffet ligger like under mosen i Telemark, hvor det er påvist store forekomster. Norge er faktisk på 3. plass i verden. Da tsunamien rammet det store atomkraftverket ved Japans nord-kyst, var en indisk professor på vei dit for å holde foredrag om hvordan reaktorene der kunne bygges om til Thorium-drift.

Skal atomkraft bli en trygg og sikker energi-kilde i Norge, MÅ det satses på Thorium. Gamle-måten må vi unngå, da risikofaktoren er altfor høy. Et eksempel verd å nevne: Fysikere har allerede laget de første elbiler, der generatoren drives av Thorium-stav på 8 gram. Den har nok energi til å holde bilen i gang i 100 år. Alle kan finne reportasje om dette på nettet. Men det er forståelig hvorfor disse utrolige bilene ikke blir masseprodusert. Olje-industrien vil ikke være med på det. Slik er det også for Toyota, som har klar de nye motorene drevet av vann fra hageslangen. Slike klimavennlige oppfinnelser vil ikke de som styrer politikerne ha. Det er dårlig butikk! Men er det det da?

Men det å få fortgang i Thorium-basert atomkraft, vil kunne være med på å redde verdens energibehov – også i Norge. Norsk teknologi og eksport av Thorium kan bli en ny og viktig næring for Norge, når olje og gass trappes ned. Det er faktisk bare å bygge kraftverkene, og erstatte de gamle og farlige Uran-stavene med trygge staver av Thorium. DA kan slike kraftverk bygges overalt hvor behovet er til stede – også i Norge. Og vil man senere slippe til Thorium-drevne biler, busser og lastebiler, kan bilens strømuttak kobles til huset der du bor – når bilen er parkert, – og sørge for belysning, TV osv. En genial og billig strøm! Spørsmålet er: Tar norske fysikere  og ingeniører utfordringen?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.