Det fuskes fortsatt med innsynsretten

Publisert 17.5.2019
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er ikke første gang sfm.no setter fokus på dette problemet. Det gjorde vi også for mer enn 10 år siden. Likevel har ikke situasjonen bedret seg noe særlig. Norsk lov om forvaltning er klar og utvetydig for folk flest, bare ikke for mange av dem som skal praktisere den i embetets medfør – virker det som. For det slurves og fuskes fortsatt med slike rettigheter. Mange blir avvist med en hvit eller en bevisst løgn om at en slik rett ikke finnes. Det gjør den så absolutt!

Det er i hovedsak i statlige etater at mange opplever en totalt manglende vilje til gi dem innsyn i saker som angår dem selv. Spesielt i NAV og barneverns- og sosialtjenestene, slurves og fuskes det mye. I de nevnte forvaltningene brukes det mye av det som kalles interne arbeidsdokumenter. Her er det snakk om papirer som i utgangspunktet ikke skal offentliggjøres. Likevel har en part full innsynsrett også i slike dokumenter.

Sfm.no får til stadighet henvendelser fra lesere som oppgir at de ikke får innsyn i dokumenter som er knyttet til deres sak, og enten det nå måtte gjelde barnevern eller i andre deler av forvaltningsapparatet. Et annet viktig moment i denne forbindelse, er at enhver har også krav på et foreløpig svar i forvaltningssak. Et foreløpig svar er en forvaltning lovforpliktet til å utstede. Av et slikt svar skal det klart framgå når en sak kan forventes ferdigbehandlet og avsluttet.

Samtidig vil vi igjen gjøre spesielt oppmerksom på følgende: En forvaltning som bevisst ikke videresender, eller unnlater å ta med dokumenter i en sak til andre og/eller avgjørende instanser, begår en straffbar handling. Dersom noen utsettes for slike hendelser, så gjør en klokt i å tilskrive det avgjørende organets leder direkte, å således innrapportere forholdet. Videre bør det sendes kopi til det aktuelle kontorets ansvarlige leder som sto for unnlatelsen. Det er viktig at man tar kopi på alle slike brev som bevis overfor en motpart.

Redaksjonen i sfm.no