Det grønne idioti

Publisert 6.4.2021
Foto: Colourbox

Generalforsamlingen til det såkalte politiske partiet MDG vedtok sannelig mye rart.  Her står motsetningene nærmest i kø – her blandes det verste med det MDG mener er det beste.  Diktaturet smyger seg frem – men heldigvis lett gjennomskuende.

MDG vil styre det norske folk etter deres egne vanvittige prinsipper og ideer.  Fossile biler skal forbys,- man skal ikke spise kjøtt – kyrene fiser visstnok for mye (det gjør vel MDG-medlemmene også, vil jeg tro!)   Det er fristende å spørre om hvor vi skal få melken fra hvis MDG skulle få det som de ville?  Da svarer de kanskje som molboene angivelig gjorde – «Hva skal vi med kyr når vi har melkemaskiner?»   Vi har jo egentlig  Molbopartiet De Grønne.

Men noe av det mest forbausende er MDG’s  ønske om å satse på atomkraft!  Det er som kjent en kraftkilde som har bidratt med flere av verdens mest alvorlige ulykker, og er vel for lengst egentlig på vei ut.  Og MDG vil satse på EU – og vet da antagelig ikke at over 85% av den norske befolkning er mot EU-medlemsskap.

Så har vi MDG’s totale mangel på moral – de vil innføre «flere foreldre» for barn – når det er ønskelig.  Når ble det ønskelig?  Naturstridig og følgelig barneskadelig moral ser ut til å være greit.  Så vidt jeg husker står dette dels i stil også med ønsker fra Venstre.  Men likheten mellom disse to partiene er jo på mange måter slående; –  Like vettløse!

Jeg vil tro at mennesker som har stemt MDG, og som muligens likevel har litt av vettet tilbake,  (?)  vender dette eventyr-partiet ryggen ved de kommende valg.  MDG’s klare mål er diktatur – å ødelegge det eksisterende samfunnet og erstatte det med meningsløse og helt syke ideer som de nekter (ikke evner!) å se konsekvensene av.

Mennesket har begynt å bevege seg mot planeten Mars.   Send MDG-folkene dit ved de neste anledninger – så får de sin egen planet – noe de allerede ønsker seg!

Wilfred Høsteland