Det må stilles krav til lærere i dagens skole

Publisert 7.5.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er slått fast at det er underskudd på søkere til lærerutdanning. Særlig er det altfor få mannlige søkere, slik situasjonen også er for ferdig utdannede lærere i jobb. Kvinner dominerer yrket, og mange av deres mannlige kolleger søker seg over i annet arbeid. Årsakene kan være mange, og det kan variere fra sted til sted.

Uten å kunne peke på spesifikke årsaker til lærerflukt og synkende antall søkere, er det likevel noen elementer som kan være medvirkende. Krav til teamarbeid, fagplaner, årsplaner, ukeplaner, digitale ferdigheter, spesial-pedagogiske utfordringer, lovbestemt integrering av elever som egentlig trenger langt mer enn lærer og assistent kan gi – uten at det går utover det behov klassens øvrige elever har, og arbeidsro i klassen. Læreren i vår tid er også blitt mer og mer en omsorgsperson, samtidig som man sitter i glasshus. Læreren har nesten ikke lov å kjefte på, eller ta i elevene for å opprette ro og orden. Ikke alle lærere er omgitt av en naturgitt respekt og autoritet i elevenes nærvær.

Dette kan være blant årsakene til at en del lærere sliter, brenner ut, og velger å forlate skolen. Det var en gang at læreren – hun eller han – nøt respekt, på linje med prest, doktor og lensmann. Det var akseptert å snakke hardt til et barn når det trengtes, og om nødvendig klemme litt i overarmen for å få eleven til å forstå en ordre. Man kunne endatil klappe og trøste en elev, uten at overaktive kolleger innleverte bekymringsmelding til rektor. Slike tider kommer neppe tilbake.

Det må stilles krav til lærere i dagens skole, men det må også bli lov å irettesette elever som ikke respekterer den lov og orden som må gjelde i et skolesamfunn. Mange kommuner og skolesamfunn ville tjene på å ha spesialskoler, med personale med vernepleier- og spes.ped-utdanning. Av hensyn til den arbeidsro og konsentrasjon elever flest og deres lærere i normalskolen trenger for å komme seg fram. Elever som vet hvorfor de går på skole, skal få jobbe i gode forhold.

Terje Haugom, pensj. adjunkt.