Det politiske landskapet

Halden 19.8.2016
Av Thorbjørn Andersen
Foto: Wikipedia

Bildet som fremkommer – hvis en del fakta fremlegges – er nemlig alt annet enn vakkert.

Tore Weibye, journalist i Dagen – skrev sin kommentar, 15.mai, 2006 – altså like før Grunnlovsdagen for en del år tilbake. Journalisten fokuserte da på de tidligere regjeringspartienes enorme dilemma: Samarbeid – med hvem og om hva? Eller som han den gang ga uttrykk for: Det handler om å skape et troverdig politisk alternativ til den rød/grønne-alliansen før valget i 2009. Befolkningen har all grunn til å tenke etter i den sammenheng. For – hva nå?

Profesjonelle journalister har et helt spesielt ansvar for å beskrive det virkelige politiske landskapet som i dag har en politisk farge som slett ikke er mer tiltalende. Avsløringer må derfor til – dersom en norsk, og fornuftig helhetsløsning skal kunne komme på tale, og bli presentert for de velgere som har tenkt å møte frem ved valget i 2017.

Derfor bør man ta utgangspunkt – nettopp i Grunnloven og dens intensjoner for borgerne i Norge – og ikke tro på hva den politiske Eliten i årevis har forsøkt å innbilde troskyldige, og de alt for mange blåøyde nordmenn.. Og jeg sikter slett ikke til bare ett bestemt politisk parti.

Andre partier har også sviktet totalt. Bare tenk etter!