Det politiske salget og sviket mot folk og land!

Publisert 7.12.2018

Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Wikimedia t.v. / Sfm.no

Er det noe en god del norske politikere er flinke til, så er det å herske og splitte folk og land. Og sannelig har vi fått bevitne dette enda tydeligere gjennom bla. en direkte ”makt- og herskesyk” statsråd ved navn Monica Mæland (Høyre). Det vises til tvangen som slår Finnmark og Troms sammen til et fylke. Et flertall av regionens folk sa klart nei, men Stortingets flertall har også nektet reversering av vedtaket hele 3 ganger. Det i seg selv styrker teksten i vår overskrift.

Vi må helt tilbake til 2. verdenskrig da Kongeriket Norge var okkupert av den daværende tyske krigsmakten, for å finne noe liknende. Okkupantene brukte alle tenkbare maktmidler for å holde nordmenn nede. De fikk god hjelp fra Hirden og rike nordmenn, slike som også solgte tjenester til okkupantene. I dag løper en stor del av våre politikere EU-parlamentets ærender gjennom den såkalte EØS-avtalen, en avtale som i dag har helt mistet sin opprinnelige intensjon.

Før var det snakk om ”Europeisk Økonomisk Samarbeid”, ikke politisk og diktatorisk, noe EØS-avtalen i dag har utviklet seg til å bli. Og når den tyske Kanslerinnen Angela Merkel kan uttale seg om at ”alle EØS og EU-land må avstå makt til Brussel”, da er det noe som er galt. For det samme mente en liten mann med skobørste under nesen. Da gjaldt det Berlin. Mannen var riktignok østerriker. Hans drøm om et tredje storrike ble som kjent knust etter en del år.

I dag fortsetter salget av Norge. Mange mektige byråkrater er overhodet ikke det spott bedre enn de politiske EU-tilhengerne på Stortinget. Vi kan begynne med å nevne Posten og Televerket. Så kan vi nevne ACER, norsk kraftforsyning og politikeres iver etter å selge enda mer av landet til rike kapitalinteresser i Europa. Våre vannmagasiner tappes ned til krisepunktet for eksport. Så står vi igjen med svarteper, og må importere strøm til tredoble priser.

For to dager siden gikk også det aller siste toget fra Åndalsnes i Møre og Romsdal til Oslo med gods. Den rå pengemakten med god politikerhjelp, har sørget for å rive sønder enda mer av norsk jernbane. Og samtidig står slike kynikere og hyler om at CO2 utslippene må begrenses, for å oppfylle en såkalt klimaavtale, et rent luftslott slik sfm.no ser det. Nå får Norge ytterlige 45 000 trailere i året på en allerede sterkt trafikkert vei. Det er bra for miljøet – det.

Hvorfor er 45 000 flere diesel trailere på norske veier bra? Svaret gir seg selv. Sjåfører fra Øst-Europa som kjører for en luselønn, gjerne uten papirer, gir mer i kassen til alle involverte bedrifter. Staten tjener på bompenger og salg av diesel. For det gir mye mer mynt i statskassen, og mer enn det staten kan hente ved å få mer gods over på jernbane, og dermed spare miljøet. Igjen får vi nok et bevis på at det ene og alene handler om penger, ikke miljø som det stadig hykles om.

Grov politisk uansvarlighet og ren pengegriskhet, kan med god grunn hevdes når det særlig gjelder privatisering av norsk jernbane, et tiltak høyt elsket av Høyre som skulle ”knuse NSB-monopolet”, ifølge den blå-dronningen deres. Nå får hun mye motgang som fortjent. Erna Solberg er en stor-globallist med Euro-Dollar tegn i begge øynene. Hun higer nok etter en mye større stilling i utlandet. I så fall god tur. Vi er ikke lei oss over å bli kvitt en slik politisk overløper!