Diesel og framtiden

Bergen. Publisert 9.4.2017

Av Terje Haugom
Politisk kommentator for Moderatene
Illus.foto: Colourbox

De siste 60 årene har diesel som drivstoff – og diesel-motoren – vært det mest populære blant bilfolk som har satt driftssikkerhet, pålitelighet og økonomi i første rekke. Bensin har fortsatt en utfordring i fuktighet, pluggfeil og tenning, men er jevnt over grei og pålitelig å ha med å gjøre.

Gjennom disse 60 årene har diesel-motoren gjennomgått en rivende utvikling, og diesel-oljen har fått en mye renere kvalitet enn tidligere. Utslippet fra vår tids moderne diesel-motorer er så lavt, at de fleste passerer greit gjennom målingenes og kravenes nåløye.

Diesel-motoren har i de senere år fått en fiende i miljø-bevegelsene verden over, også her hjemme. Man har fått det for seg, at utslippet – NOX – er så farlig. Gjennom 60 år har menneskeheten levd i beste selskap med diesel som drivstoff, uten at det av den grunn har vært påvist hverken dødelige epidemier, eller åndenød hos særlig mange. Pusteproblemer og lungesykdommer skyldes i første rekke folks høyst usunne omgang med tobakk – ikke diesel!

Men miljø-forkjemperne lever fortsatt i den tro, at giftlokket over de store byene på stille, kalde vinterdager skyldes diesel-bilene, og de evner ikke å se det faktum – som nå er slått fast – at 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis (TSP) skyldes vedfyring. Til sammenlikning står veitrafikken for 4 prosent av det totale partikkelutslippet, og «andre kilder» og «industri» står for henholdsvis 38 og 23 prosent.

Ser vi på utslippet av PM10 (Svevestøv), som er støvpartikler med diameter på 10 µm og mindre, stammer 46 prosent fra vedfyring og kun 2 prosent fra veitrafikk. Ifølge Statistisk sentralbyrå, var det i 2016 rundt 2,5 millioner ildsteder, hvorav rundt 1 million gamle eller åpne ildsteder. Gamle vedovner og åpne ildsteder slipper ut mye mer svevestøv enn nyere, rentbrennende ovner.

Hva er da egentlig så galt med vår tids moderne diesel-biler, når forrige generasjoners mer grov-kalibrede motorer ikke skapte hets i det hele tatt? MDG, V, og SV bør heller rette skytset mot tobakk og røyking, og la oss diesel-venner få kjøre våre gode og driftssikre biler i fred! Renseanlegg på utslipp fra tungindustri og fossildrevne kraftverk bør prioriteres høyt!

Vi diesel-bilister må stå sammen mot denne heksejakten, og den forskrudde «målsettingen» om at innen 2025 skal det være slutt på biler med fossilt drivstoff i Norge, og flere byer i Europa! Dette er ren propaganda fra bilfiender og syklister – som bygger på totalt feil grunnlag! Mye kjekkere å kjøre en ekte bil, enn å summe av sted med en Duracell-kanin! Terje Søviknes & Co må bare pumpe opp det han kan! La oss kjøre diesel – også lenge etter 2025!