Dyrtid og ensomhet øker dødeligheten i Norge

Publisert 8.3.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ensomhet blant nordmenn i dyrtiden 2024 i rike Norge er et økende samfunnsproblem og et sykdomstegn som dessverre tar altfor mange menneskeliv i alle aldre og samfunnslag. Det er urovekkende og ingen god diagnose – og at spesielt så gjelder dette eldre mennesker – og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene.

Fakta er at over 1 million nordmenn plages av ensomhet og at minimum 70 00 medmennesker i Norge lever isolert. Sosial isolasjon og depresjon i alle aldre er i følge undersøkelser dobbelt så farlig som fedme og kan øke dødeligheten med hele 50 prosent. Ja, ensomheten er et alvorlig stort helseproblem som må tas på største alvor.
Vi må derfor alle kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som allerede har tatt for mange menneskeliv i Norge. Ja, og her har vi alle en viktig jobb å gjøre som medmennesker i den rike staten Norge som stadig får flere fattige.

Vidar Kleppe
Bystyrerepresentant for Kleppelista i Kristiansand, Søgne og Songdalen