E6 er Norges dyreste veistrekning

Publisert 7.11.2022
Foto: Wikimedia Commons
(Eldre bilde fra E6 på Korgenfjellet)

Nå er det visst bevist. E-6 er Norges best betalte veistrekning i bompengeinnkreving. Fra Sandvika til Otta så koster det i bompenger for en «hyttetur» tusen kroner for å reise fra A til B. Enda disse kronene havner i statskassen og resten i andre deler av landet, så har man ikke råd nok til å la denne hovedåren i landet, vår eminente Europavei, se svært mye ut som en svinesti og kjerrevei, og en del tuneller på helheten, som noen steder ser ut som en gå-tunell.

Så har vi i vårt langstrakte land en sving her og en sving der, som er totalt unødvendige midt i et slett og noen steder litt ulendt terreng. Disse kunne med letthet vært tatt vekk og veien hadde blitt noe helt annet, en vei å kjøre på! Altså!! Staten tar inn minst like mye som på den nå skyhøye strømmen som folk nå i tillegg betaler inn og som havner i statskassen! Så skal altså renter opp og ned som en jojo.

Nå har man veiprosjekter som har vært forsømt, og som har vært på tegneblokken over flere ti-år. Men v i har ikke hatt «penger nok». Da blir det lappverk på lappverk og utsettelser på en del planlagte prosjekter, og selvsagt skal disse finansieres med nye inntak av bompenger. Hva vil det da koste for varetransporten og prisingen i butikk for varer, som må fraktes med trailere så store som fjell, og som man ofte møter inne i trange tuneller som knapt er godkjent, eller som det kjøres med dispensasjon for å få varer dit varene skal!

Når man møter slike monstertrailere i en slik «trang tunell» eller et kobbel av dem, som man gjør i Nord-Norge i Sørfold mellom Fauske og Innhavet, da holder man pusten og håper å komme ut på andre siden hele 16 ganger og totalt utslitt i hodet på at det gikk bra denne gangen også! Hvor mange ganger har Norge på denne måten vært en nasjon som har vært delt i to når forhold har krevd dette? Saltfjellet om vinteren og disse tunellene på helårsbasis innimellom, nettopp på grunn av for dårlig vei og snøfokk på fjellet. Dette gjelder kun E6.

Hva med andre fjelloverganger og tuneller i resten av landet som trenger opprustning og rassikring? Selv om man vet at det største trafikkpresset er i de større byene, og da særlig i rush-trafikk-tiden når alt av biler skal frem dit man skal/må, da blir det litt ugreit, og det ser alle. Men da kommer det nok et spørsmål om alle MÅ dra samtidig? Men hvem vet hvem som må det der og da? Kanskje man skulle lære seg å smøre seg med litt tålmodighet i trafikken, se seg nøye om når man er ute på veien? Kanskje tenke at man ikke er alene og skal frem, når det også er andre der du er. Og som kanskje har det like travelt som deg?

Alle kommer dit de skal om man bruker begrepet tålmodighet? Selv om staten først og fremst trenger veiarbeidere for å få dette til å gå opp med planer og kostnader, så bør man vel da kanskje kvitte seg med årsavgiften på bil, dersom bompengene skal løpe fortere oppover enn en renteøkning for tiden. Den kommer når man minst venter den med få ukers mellomrom? Bare noen tanker, men likevel, bompenger er noe herk! Fullstendig meningsløst!

Ellinor Nerbø.