E6 Strömstad: Bør forby omkjøring med lastebil

Halden/Strömstad. Publisert 20.5.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Arkivfoto: JH Media

Hver eneste dag – året rundt, skjer det farlige situasjoner på E6 mellom riksgrensen og avkjøringen til Strömstad Nord i begge retninger. Hovedårsaken er at motorveien er for smal i forhold til andre steder på E6 gjennom Sverige. Særlig merkbart er det på vinterstid. Det er i hovedsak tungtransporten som skaper problemene, og ved at 50 tonns trailere nærmest kappkjører side om side i 80-90 km/t og blokkerer dermed for annen trafikk som holder høyere hastighet.

Det svenske Vägvärket bør innføre helt omkjøringsforbud for trailere (med unntak av busser) mellom den nye Svinesundsbroen og Strömstad Nord (Värmlandsbro) i begge retninger, ikke minst av hensyn til den store personbiltrafikken året rundt på denne drøyt 19 km lange strekningen. Det har siden den nye broens åpning i 2005 også skjedd en rekke kjedekollisjoner mellom personbiler som har lagt bak trailere, og som ikke ville slippe dem forbi. Det er også viktig å påpeke at mange overhode ikke holder sikker avstand til foranliggende kjøretøy, noe alle er forpliktet til å gjøre. Her synder både svensker, nordmenn og andre utlendinger like mye.

E6 fra Hogdal og fram til Strömstad Nord (Värmlandsbro) har som nevnt ikke full motorvegsbredde, noe E6 har de aller fleste steder mellom den norske grensen og Malmö. En utvidelse av veien hadde derfor også vært helt på sin plass. Veimyndighetene på norsk side har for lengst satt opp forbikjøringsforbud for trailere og busser fra riksgrensen (midt på den nye Svinesundsbroen) og fram til tollstasjonen på norsk side. Det har avhjulpet en del på den norske siden. Samme forbud burde gjelde fra Svingenskogen og fram til tollstasjonen på svensk side av den nye broen.