El-vanviddet!

Publisert 15.3.2021
Foto: Colourbox

Elektrifiseringen av bilfabrikkenes «miljø-vennlige» modeller har pågått i mange år. Til glede for noen, til sorg for mange. Likevel – diesel selger mest! Og nå skal motorsyklistenes ikon – Harley Davidson – slutte å lage sine høyt verdsatte motorsykler, med den fantastiske, patent-beskyttede lyden i eksosrørene, – de skal få el-motor! En real hån mot en trofast HD-skare av entusiaster. Den første el-mc’en fra HD har allerede vært på markedet en stund. Det finnes så klart MDG-folk også blant mc-folket, og deres valg av sykkel har nok forårsaket mye hoderisting og mang en rå glis. Det må de bare tåle!

Klima- og miljø-entusiastene lever fortsatt i den tro, at bare vi nordmenn går foran, og elektrifiser alt som finnes av kjøretøy, så vil verden dilte etter. Og da blir det både paradis og nirvana til alle som trodde på «det grønne skiftet». Sannheten blir nok vond å svelge! Bensin- og dieseldrevne biler, nyttekjøretøy og motorsykler vil prege mange tiår framover. De olje- og gassproduserende land – og olje-operatørene – vil aldri tillate å fylle verden med batterier som erstatning for oljeproduktene. Ei heller den norske stat vil gå glipp av milliardene fra olje og gass, og det drivstoff 90 % av alle nordmenn bruker til sin framdrift – uansett kjøretøy – vil fortsatt være nr. 1 og førstevalg!

Skal vi være realistiske, og det bør vi jo, – så vil elektrifisering av Europas bilpark kreve hundrevis av nye kullkraft- og atomkraftverk. Og da bør forkjemperne for batteri-drift spørre seg selv: Vil vi ha det slik da? Tar vi med i betraktning at Jordens drikkevann-ressurser blir mindre og mindre, er det da rett å bruke våre ferskvann til kjølevann for atomreaktorene?

El-biler, el-mc’er, el-ferger og el-fly – vanviddet har allerede passert fornuftens marginale grenser. Klimapanel, regjeringer og «grønne» politikere har store huller i kunnskap omkring naturens virkelige gang, og mangelfulle konsekvens-analyser har fått menigmann til å tro at «grønn» politikk er det eneste rette, det eneste saliggjørende! Og denne overtroen er det som preger mer og mer av by og land! Før vi skifter ut alt som virker utmerket, bør vi stoppe opp, og spørre oss selv: Har vi det så ille? Eller skal vi kaste oss om halsen på de «grønne», som tror de driver med politikk, men som faktisk er klima-religiøse fanatikere?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.