Elektronisk tull i skolene!

Av Terje Haugom, pensjonert adjunkt
Illus.foto: Colourbox

Publisert 1.5.2017

Er bøkenes tid forbi? Oppslagsverkene i skole-biblioteket, som ga oss så mye innsikt og kunnskap? Er det bare PC og nettbrett som gjelder nå? Og elevene er utstyrte med obligatorisk mobiltelefon, og stadig flere har også «smart-klokke». Alltid tilgjengelig! Alltid å finne! Stakkars oppvoksende slekt, som tilbringer det meste av døgnet – også i barnehage og skole – i passivitet, sammen med de elektroniske dippeduttene sine! Der er fokuset, – der er tankene og livsutfoldelsen samlet, – uten strøm på batteriet går deres verden i knas!

Gud, hvor godt vi hadde det som barn i 50- og 60- årene! Og som lærer i skolen på 70- og 80-tallet, før dippeduttene voldtok hele skoleverket, og barnas hjerner og intellektuelle utvikling! Microsoft og Google har gitt menneskeheten en ny verdens-religion, hvor 24 timers tilhørighet og fellesskap allerede har fylt opp 2 klinikker i USA for digitalt rusavhengige. Og flere er under bygging.