Ellinor Nerbø: – Det er mye som haster herr statsminister!

Publisert 16.2.2024
Foto: Pressefoto: Regjeringen

Det er mye som haster i norsk økonomi- aller helst i forsvaret. Men så ser man på hva annet som haster. Det bygges sykehus for tiden, de skal være store mega-store sykehus og romme det som trangs sies det. Hva er da i disse tider da et større bombemål? Da hjelper det ikke om man hadde gjort som Hamas har gjort , nemlig å bygge et utall tuneller som fungerer både som et sted å gjemme både folk og fe til «ammo» og mer til? Dette er ikke forenlig med sykehus, og derfor så bombes dette sønder og sammen i dagens krigføringer. Selv om dette bryter med internasjonale lover med mer, så tas dette ikke hensyn til.

Det er mye mer som haster herr statsminister, at alle har noe å leve av, nemlig lønn. Hva med den i disse tider? Trygdesystemet er langt fra slik det bør være. Heller ikke beredskapen vår er helt i vater. Apropos beredskap, så ser vel statsministeren at tilfluktsrom ikke er til for alle? Hvordan ser han at dette skal på plass? Kan statsministeren gi en pekepinn på hvordan? Må «beredskaps-loven» forbedres kraftig? Eller har vi ikke den i det hele tatt? Det ser ikke slik ut at det er noe man tenker i det hele tatt?

En av landets aviser tok en titt på dette med tilfluktsrommene i Oslo, og det var temmelig nedslående. Mugg, råtelukt ble avdekket. Lurer på om det var Aftenposten som tok denne runden for å se på elendigheten? I de senere årene har vi hentet hit mennesker på flukt, innvandrere og asylsøkere, men har ikke tenkt på at i en gitt situasjon så skal alle ha muligheter for beskyttelse i et tilfluktsrom når noe mer alvorlig er på gang? Selv jeg vet at Stortinget er skjermet og har sitt, det samme i regjeringskvartalet, men hva med resten? Joda Frimurerlosjen har jo tilgang til stortingsgarasjen også, noe som andre ikke har?

Hva med resten av landet? Noen skoler har, men der er det ikke plass heller for alle. I noen borettslag som bygges nå finner man et, i hoteller også, men er det slik i alle? Tenk det tviler jeg på. Hva skjer i en kommune med ca.25 000 + mennesker som er spredd over et større område nåe man trenger beskyttelse? Greit for en kommune-ledelse å være stor i omfang, men mangle noe helt vesentlig i ytre deler av samme kommune enten det er i ytre del eller den indre? Stor skal man være om halve ræva er bar? (Et gammelt ordtak som de eldre brukte nåe man ville være både stor og rik men satt på småpenger). Sånn er det for kommune-Norge i dag! Staten stiller ikke opp, det får man se etter andre ødeleggelser av naturens art fremover, vent å se.

Ellinor Nerbø