Ellinor Nerbø: – Her trengs en sabla forklaring

Publisert 8.3.2024
Ytring.
Foto: Colourbox

Da jeg leste påstanden fra økokrimsjefen Pål Lønseth om tusenlappen, spratt jeg nesten av stolen når han taler for at man ikke lengre trenger slik norsk valuta. Han kriminaliserer denne seddelen alt med at han påstår at de som har tusenlapper mellom fingrene, er nærmest å regne for kriminelle. Dette er vel å ta litt for hardt i vil jeg mene.

Hans jobb er vel å ta de som misbruker sedlene enn de som bruker dem på normalt vis? Hold deg til å løse det som ER kriminalitet, og ikke la andre som bruker tusenlapper bli stemplet som «mulige kriminelle». Det må da vel være lov å gi gaver med disse sedlene uten at man skal stemple både giveren og mottakeren som en (i alle fall) mulig kriminell?

Rett nok så bruker mange sine bank-kort for tiden, men det behøver ikke å bety at man ikke kan bruke sedler om man noen ganger vil bruke dette betalingsmiddelet. Hva er galt med det? Skal man heller gjøre som han som engang i tiden la ett og to-øringene i ei bøtte? Han tok denne med i banken som da hadde telleapparater for å få vite hva man hadde «lagt til side » av småpenger man ikke orket å drasse rundt på? Da banken var ferdig så sa eieren:- «takk for hjelpen , nå kan  du legge de tilbake i bøtta».

Altså! Skal man heller gjøre samme prosess med tusenlappene sine? For å se dette på flere måter, så ser dette litt søkt ut at man mener at tusenlappen bør forsvinne? Ville det være bedre om de som han mener er kriminell ville bruke bunkevis av femhundre-lapper? Skal de også forsvinne, helt til to-hundrelappen også lider samme skjebne? Hva da med hundrelappen som Ole Ivars synger om? Ja, man får de uten vett inn i «royale stillinger» ser man. Vå hr. økokrimsjef! Gjør jobben din og blås i resten!!

Ellinor Nerbø.