Fra Ellinors sylskarpe penn!

Publisert 11.2.2018

Av Ellinor Nerbø
Foto: Colourbox
 
Filmen om 12 åringen fra Ås

I Ås ble en 12 år gammel gutt tvangshentet av et kobbel av politifolk og hendelsen ble filmet fra en veranda. Filmen ligger på Facebook og i en norsk nettavis frieord.no. Det var der jeg så filmen, og dette er ikke noen ny hendelse, men en av de siste som skjer på samme måten som man tenker at man må filme. En slik film beviser jo hvordan norsk politi opererer i hentesituasjoner. Hvor mange slike filmer skal man få se før man innser at politiet som i «utgangspunktet» ikke har lov til å «arrestere barn», men som likevel gjør det, etter pålegg fra norsk barnevern?? Jeg for min del tenker på hva som rørte seg i hodet til denne tolvåringen da hendelsen fant sted.. Her får han en traumatisk opplevelse som kan sitte i hele resten av hans liv. Vil han noen gang lite på norsk politi i andre sammenhenger?? Jeg tviler sterkt på det. Han er vel i så måte ikke alene om å ha en meget sterk mistillit til norsk politi i det hele tatt overhode. Men dette skjer selv om barnet er en baby, her skjermer man ingen.

Amerikansk rettspraksis i Norge

Den var vel å dra den påstanden litt langt vil jeg mene, men at voldsmenn og kvinner for den del, bør tåle å få straff for noe man ikke burde er helt greit. Jeg kan også strekke meg såpass at det noen ganger har fremkommet at «et lite klapp på skulderen og at -«dette gjør du ikke mer» kan ha fremkommet er vel ikke å ta for hardt i, men jeg skal også strekke meg til å være enig med red.i sfm.no at noen av disse som ikke oppførte seg slik man burde kan ha fartstid innen barnevernet, det er ingen umulighet. Men når det er sagt så viser dette jo hvilken oppdragelse vårt eminente barnevern og deres lakkeier er i stand til å tilrettelegge for?? Noen av disse tilfellene om de har fartstid i en eller annen institusjon eller fosterhjem så ser man jo hva som blir etterspillet?? En rotløs ungdom. Mon tro om disse «guttene» hadde hatt bedre oppførsel om kristendommen hadde hatt innpass? Jeg tviler sterkt på at det ville hjulpet på situasjonen. Har staten ødelagt tankemønsteret og livskvaliteten hos et ungt menneske, så er det ikke bedre å få en bibel i hånden, ei heller en koran!! Det ville bare blitt enda verre. Er enig i at når en av ti ikke får det de trenger for å bli en god borger når barnefjærnet er løs, så blir det aldri et bedre samfunn. Beklager å si det, men her må andre holdninger til!

Karakteren i orden og oppførsel i skolen på vei ut?

Noen rektorer ved videregående skoler ønsker nå å gå inn for å fjerne karakteren for orden og oppførsel. Med det mener man at dette ikke innebærer noen forskjell for evalueringen av hver enkelte elev. Man skulle mene at denne karakteren sier litt om elevens stødighet den dagen man skal ut i arbeidslivet i tillegg til kunnskapsnivået som følger vedkommende, og gir en arbeidsgiver et visst inntrykk av den personen man ansetter. Selv om arbeidssituasjonen tilsier et godt arbeid så sier nok ordens og oppførselkarakteren noe om hvordan man er i det daglige og om det kan ha noe å si for et forhold mellom kolleger og dyktighet hva omhandler å «ha orden i sakene» man jobber med. I min tid på skolen hadde vi også en karakter som man kalte for «flid», altså noe som tilsa flittigheten i det man holdt på med i forhold til det man skulle lære på skolen. At rektorer i dag ikke ser dette som en nødvendighet får stå for deres regning, men det er nok feil å fjerne dette. Kunnskapen og orden samt oppførsel hører nok sammen på en god arbeidsplass og i skolen for å få et godt skussmål i karaktersystemet som bare gjør en godt spør du meg.

Erna Solberg og energiproblemer

I dagens spørretime den 7.2.2018 om energi, så hadde svarene fra Erna et snev av bare svada. Ikke en eneste gang har kraftselskapene sin leveransepris det vil si linjeavgift vert diskutert. Strømprisen er ikke det største problemet for folk flest, men det som skrur opp regningen er linjeavgiften som strømselskapene tar. Noen ganger kan man tvile på om dette på noen som helst måte er regulert hvor mye man kan ta i linjeavgift av kunden. Det som det hele dreide seg om, er kabler rettet opp mot utlandet der vi selger strøm til utlandet og ikke ett ord om hvordan man som norsk kunde skal ivaretas, og for ikke å få for høy strømpris og ikke å glemme i helheten, linjeavgiften. Nå kommer de nye strømmålerne som skal «sikre rett bruk» av strøm, men som også kan brukes i andre sammenhenger som gjør at noen har protestert kraftig, man kan nekte å motta disse. Smartmålere kan nok brukes til andre ting enn «bare å måle hvor mye strøm man bruker», altså det man kaller smarte løsninger som montørene i TV2 i går ikke ville svare en kunde godt nok på. Et lurt smil var alt man fikk se. Lureri på gang?

Strømpris på linje med Europa i Norge, Erna?

Erna mener visst at vi her oppe i Nord har en for lav strømpris. Nå vil hun at vi i kalde nord i motsetning til Europa for øvrig skal betale bortimot eller ha strøm til samme pris som de har det i Europa. På Tv2 nevnte de at dette strider mot Grunnloven. Så skal vi tvinges til de nye strømmålerne som heter «smartmålere», som man kan avstå fra å ta imot. Det ser ut til at man ikke skjønner at her i vårt isøde på vinterstid så har vi en lengre vinter enn man har i Europa, og derav lengre kuldeperioder enn der nede. Ønsket fra EU er at vi skal levere strøm dit mot at vi betaler like dyr pris som det de må. Altså å høste av det andre har mor at leverandøren skal betale likt i pris. Et slikt felles kjøpsmønster av strøm vil vel da ramme de som bor slik til (for oss i Nord) at vi får mer å betale til våre norske strømselskaper som da vil tjene på vår bosetting??

Nå må Erna skjønne at man kan ikke betale mer i strøm fordi man bor i Hammerfest eller man kan i Kristiansand? Var det noen som snakket om å fyre med ved for den som kan, men hva med de som har bare strøm til oppvarming? Man kan mistenke at de som er byggherrer i større borettslag at man spekulerer i strømforbruket når man ikke bygger boliger med pipe? Det vil kanskje også slå slik ut at vedprodusenter også ser en mulighet til å høyne vedprisen pr.sekk? Derved vil det bli like dyrt å finne husvarmen uansett hva man gjør om man ikke har tilgang til å sage ved selv? Det skal bygges i Norge sier man, men da må det vel vekk noe skog som man kan ta av? Da trenger man en motorsag og en henger og man kan være selvhjulpen for en stund eller om man har steder man kan hugge ned sin egen ved. Ved på rot er billigere enn ferdig sagd og kappet. Så lenge man har muligheten til det. Veden varmer jo minst tre ganger sies det. Først når den hugges, så når den sages og til sist når den brennes.

Redaktørens merknad: NOK får aldri NOK av. Red.