EMD-dommen mot Norge var knusende

Publisert 18.9.2019
Foto: Wikimedia

Norge fikk en knusende dom mot seg i Strasbourg. Der de sa at all omsorgs overtagelsene som har funnet sted i Norge har vært klare brudd på barnekonvensjonen og EMK. Art. 8. Når det var brudd på disse konvensjonene, var det også ett brudd mot Grunnlovens § 92, men akkurat det bryr jo ikke norske myndigheter seg om i det hele tatt, for det virker som det har gått sport i å bryte Grunnloven.

Den spesielle saken som florerte ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, må få konsekvenser også for alle de barn også for de som i dag er ungdommer. Det være seg Norske som Russiske barn og barn fra andre nasjoner. Sakene der er mye verre enn om de bare tok seg til rette ovenfor Norske barn, for utenlandske barn, enten fra Russland eller Brasil, er rett og slett at Norge har kidnappet små utenlandske borgere og det er klare overgrep og brudd på internasjonal lovgivning.

Barnevernet har brukt meget tvilsomme grunner til å fatte omsorgsovertagelse. Psykolog har i saker skrevet 2 rapporter, en positiv som er sendt til familien og en negativ som er sendt til barnevernet for bruk i retten, for at retten skal fatte en avgjørelse som gagner barnevernet.

Ved den siste AP regjering hadde en kommune som tok i fra de biologiske foreldrene sine barn, for å plassere dem enten hos fosterforeldre eller på institusjon. Kommunene fikk da ekstra overføringer. Jo flere barn, desto mer i overføringer. Fosterforeldrene fikk da også en kjærkommen ekstra inntekt og institusjoner som solgte sine tjenester til barnevernet, fikk meget bra betalt. Dette er det samme som menneskehandel, der objektet var små barn.

Nå har altså den Europeiske Menneskerettsdomstolen avsagt en knusende dom i Storkammeret mot Norge. En dom som må få konsekvenser for alle de sakene, der ofrene var små barn som ble fratatt sine biologiske foreldre.

Hans Bauge