En helt forkastelig parti arroganse!

Publisert 21.1.2019
Av redaksjonen i sfm.no
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Flere norske politikere på tvers av flere partigrenser, viser at de er langt mer opptatt av egne og utenlandske saker og interesser, enn av saker som eksempelvis angår flere hundre tusen eldre mennesker i landet som de er satt til å styre.

Allerede på våren 2014, tok sfm.no skriftlig kontakt med samtlige politiske partier i Norge, dvs. av de som da hadde representanter på Stortinget og i Regjeringen. Våre henvendelser hadde å gjøre med lovstridighet og forskjellsbehandling som forekommer i lov om folketrygd, og sett i relasjon til både lov om samordning av pensjoner og landets grunnlov. Det er over tid blitt avsendt ikke mindre enn 53 e-poster inkludert 2 purringer til hvert parti. De eneste partiene som kom med en tilbakemelding var faktisk SP og FrP.

Behandler trygde- og pensjons-mottakere som søppel 

Det er Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som har det øverste ansvar for NAV. Dette departementet har bl.a. ansvar for at lover knyttet til trygde- og pensjonsspørsmål, ikke på noen måte kommer i konflikt med hverandre. Dette ansvaret har det aktuelle departementet fortsatt ikke tatt tross flere henvendelser, ikke minst klare påvisninger av konflikter i gjeldende lovverk. I stedet har departementets arrogante byråkrater, valgt å avvise enhver henvendelse som også kan knyttes til et sivilt krav om opphør av lovstridig samordning. Bare det i seg selv forteller ikke så rent lite om en total mangel på respekt for pensjons- og trygdemottakere.

Trygde- og pensjons-mottakere behandles som søppel i ”verdens beste land å bo i” – kan det virke som. Sfm.no hadde forventet at politiske partier i det minste viste respekt for eldre mennesker, og at de i det minste besvarte seriøse henvendelser, og selv om de ellers ikke var villige til å kommentere selve saken. De aller fleste har i stedet valgt å opptre med en forkastelig arroganse. Flere av de samme partiene hevder igjen og igjen at de er til for grasroten av folket. Vår erfaring viser dessverre det stikk motsatte. Det er som de er livredde for å ta i saker som gjelder spørsmål om pensjonister og trygdemottakere, samtidig som de åpenbart godtar at grunnloven brytes, og at visse grupper i det norske samfunnet får særbehandling av NAV. Det er den fulle og hele sannheten.

Godtar forskjellsbehandling i strid med loven

Et sivilt krav om opphør av en helt klart lovstridig samordning av grunnpensjoner, ligger som tidligere opplyst om til behandling i landets særdomstol ”Trygderetten”. Så langt og kanskje lenger må altså en sak gå, og fordi politikerne på Løvebakken overhodet ikke bryr seg om at ren og bevislig forskjellsbehandling forekommer. Sfm.no spør da slike rett ut hva vi da skal med lover som forbyr den slags urett? Er det noen på Løvebakken som tørr å svare sfm.no på dette? Vi kan i alle fall love dere alle sammen at vi i sfm.no skal følge opp denne saken.