En sløv regjering

Publisert 25.3.2021
Foto: Forsvaret

Da det ble kjent at Bergen Engines skulle selges til russerne, så ikke verken statsministeren eller en rekke Høyre-statsråder noe galt i det.  Forsvarsministeren og andre ved hans side mente at Regjeringen ikke burde blande seg bort i en «privat» handel med en annen nasjon.  Men det kom for en dag at Bergen Engines bl.a. hadde service-avtaler med Forsvaret – herav om reparasjoner etc. av så vel ordinære marinefartøyer som etterretnings-skip.  Fortsatt syntes den Høyrestyrte regjeringen at alt var i skjønneste orden – inntil andre politikere –  andre våkne mennesker slo alarm.  Dette var jo ren skjær galskap!

Justisministeren kom på banen i aller siste øyeblikk (tilfeldigvis?) og fikk stanset dette vanvittige salget.  Russerne hadde nok godtet seg stort om salget gikk i orden, og det er fristende å tro – med god grunn – at Kreml heiet på kjøperne i Russland.  Der skal nemlig ha vært både mellom de russiske kjøperne og Kreml!  Bergen Engines hadde altså vært en gavepakke til Russland med at det russerne da kunne få adgang til av høyst hemmlige opplysninger.

Mange har vel gjennom årene betraktet Høyre som et parti som sto for styrkning av forsvaret.  Men de siste årene har vi flere ganger sett hvilke tabber Høyre har gjort m.h.t. Forsvaret.  Det norske forsvaret er blitt svkket på en rekke måter,- og nå altså sist den nevnte salgs-saken som heldigvis ble stoppet i grevens tid!

Vi sitter igjen – som på mange andre måter i løpet av Solberg-regjeringens tid – med et klart inntrykk av en sløv regjering.  Jeg skal her unnlate å komme nærmere inn på Erna Solbergs siste tabbe fra Geilo, men den har vi vel fått nok av nå.  En betydelig flause det også, i hvert fall!

Wilfred Høsteland