En spennende LO-kongress i vente

Publisert 19.4.2022
Foto: Sfm.no

Det går mot en meget spennende LO-kongress. Det framgår at også spørsmål om pensjoner kan bli et sentralt tema. Mange som har jobbet i over 40 år, får bare minstepensjon. Denne årlige summen ligger under EUs fattigdomsgrense. Særlig disse pensjonistene krever økning og bedret kjøpekraft. Man kan neppe kalle det for hverken «syting» eller «sutring» som noen få mener.

Det er en kjensgjerning at landets pensjonister har sakket akterut i flere år, takket være en underregulering som Stortinget i sin tid tillot seg å innføre, og i klar strid med både Lov om samordning, Grunnloven og Folketrygdloven.

https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-blir-de-mest-sentrale-temaene-pa-lokongressen-6.158.862318.23c44c29d0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=FF190422temalokongress&fbclid=IwAR2DGOe4gSNnnYMCYG6Zkst45wI-CBd9AXNjZ_c0BCDdUF9eq7stDumqe1s