EØS og Schengen er ødeleggende for Norge

Bergen. Publisert 2.6.2017

Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

Vi – velgerne og det norske folk ble aldri spurt av våre såkalte folkevalgte om vi skulle gi fra oss viktige selvbestemmelses-områder som det alltid har vært en klar selvfølge at vi selv rådet over.  Norge – d.v.s. vi – er blitt lurt inn i dette spindelvevet bakveien – altså tvunget inn i et oftest meningsløst virvar av direktiver/pålegg som i mange tilfeller strider mot både Grunnloven og andre vedtatte norske lover.

Regjeringen Gro Harlem Brundtland lurte oss inn i det ulykksalige Schengen-samarbeidet som har koste landet og befolkningen temmelig dyrt på mange måter – ikke minst m.h.t. kraftig økning i volds- og vinningskriminaliteten. Øst-europeiske gjenger vandrer fritt inn og ut av landet mens de raner og stjeler i stor stil.  Schengen-samarbeidet er den største ulykken som har rammet Norge etter 2.verdenskrig!  Hvis der i sin tid hadde blitt en folkeavstemning – hvilket selvsagt burde være en selvfølge i en så stor sak – ville landet aldri ha kommet inn i denne ulykken.  Så her er spørsmålet om daværende regjeringssjef m.fl. burde vært stilt ansvarlig med de følger det kunne få?  Det er enda ikke for sent!

Men det er ikke bare kriminaliteten som har øket svært kraftig – også en hodeløs innvandring som langt fra omfatter flykninger fra krigsområder.  Størstedelen av dem som fritt og ferdig tar seg over våre grenser er velferdssøkere som søker lykke og økonomisk gevinst – kort sagt er det snyltere som er i ferd med å «rane» NAV uten å ha gjort det aller minste for å få økonomisk støtte.  Samtidig som mange av våre egne som har jobbet et helt liv møter veggen hos NAV i svært mange tilfeller.  Men innvandrerne vet jo på forhånd at når de kommer til verdens sosialkontor nr. 1 – Norge – så kan de stille krav og få romslig støtte uten å yte noe som helst!

Så har vi EØS-direktivene og andre pålegg som har resultert i en talløs rekke mer eller mindre idiotiske regler som vi skal følge – mange av dem både kostbare og fullstendig unødvendige – ja mange av dem strider faktisk mot norsk lov!  Noe av det som har ødelagt mye er kravene om øket konkurranseutsetting, som i stor grad har gått utover godt etablerte ordninger som de fleste her i landet stort sett har vært fornøyd med.  Konkurranse fra utlandet har medført oppløsning og fusjoner av bl.a. busselskaper og annen offentlig trafikk, og nå trues også NSB gjennom en regjering i Norge hvor privatisering ser ut til å ha godt til hodet på.  Mye av arvesølvet er gått tapt til utenlandske eiere – og mer står for tur hvis den blå-blå regjeringen får fortsette fra høsten.

Støtt opp om partier som vil ha Norge ut av både Schengen og EØS, og som vil ha seg frabedt forslag og anbefalinger fra OECD.  Det er Oslo som fortsatt er vår hovedstad ( eller – ??) – ikke Brüssel!  Hvilke partier bør satses på i denne sammenhengen?  Der har vi bare to alternativer for tiden – Senterpartiet og Kystpartiet!  Husk det i september!