Er det bare å flytte eldre personer fra et sykehjem til et annet?

Publisert 24.6.2022
Foto: Privat

Hølonda helse- og omsorgssenter har to sykehjemsavdelinger og flere omsorgsboliger. Nå blir den ene sykehjemsavdelingen ferie- flyttet til Melhus sentrum. Budal bo- og dagsenter blir stengt fra 18. juni til og med 14. august. Disse plassene er ikke unike for det finnes slike politiske avgjørelser overalt i Norge.

Hvordan kan en kommune bare stenge et bo og dagsenter uten å se på de konsekvenser dette har for den enkelte? Er det riktig at en kommune kan flytte folk fra sin «bolig på sykehjemmet» til et annet sted og kanskje sammen med et annet menneske? Hvor ellers i samfunnet kan man bare stenge boligen til folk for å spare på det offentlige budsjettet?

Spørsmålet er om rettssikkerheten for denne brukergruppen er godt nok ivaretatt. Helsedirektoratet bør gå grundig gjennom problemstillingene ved å flytte eldre personer fra et sykehjem til et annet i en periode og samtidig tydeliggjøre rettstilstanden på området.

Begrunnelsen for at det er mangel på sykepleiere er ikke begrunnelse nok for å stenge en avdeling og flytte syke personer i sommermåneder. Jeg er redd dette har blitt en salderingspost på budsjettet i den enkelte kommune.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting