Er det en skadeskutt Erna Solberg regjering vi ser i dag?

Publisert 25.9.2019
Foto: Pressefoto

Som om at tvang sammenslåing av fylker og kommuner politireform som ikke virker, nedlegging av militære enheter, og klimakrise, var mer enn nok å fordøye for regjeringen ved dette valget. Så slår Den europeiske menneskerettsdomstol til mot det norske barnevernet, i en sviende dom med klart brudd på menneskerettigheten. Denne dommen er ene og alene regjeringen ansvar.

Vi har lenge vist at det norske barnevernet har til tider hatt et frynsete og ofte vist uforståelig avgjørelser, der hensynet til barnets beste ikke blitt tatt hensyn til, og har skapt store protester blant folk. Det opplyses at det står ytterlig 20 saker som skal opp i domstolen i Strasbourg. Det skulle ikke forbause meg om alle de også blir frifunnet. Skulle det skje, ja da står vi overfor en meget alvorlig sak. Det mest graverende er vel – Hvor har det norske rettsvesen vert? Hvor befinner ministeren for barn seg hen? Bør de stilles til ansvar!

Det var Inga Marte Thorkildsen som hadde ansvaret for barn og likestilling i 2012, da uretten ble begåtte av så vel statsråd som det norske rettsvesen. FrP hadde ikke mindre enn 5 justisministere fra 2013, uten at de løftet en finger for å ivareta denne morens rettigheter. Det er i grunnen merkelig med disse politikerne. De kan gå over lik for å få makt, men når de får den så ser det ut til at de, enten ikke bruker den, eller så bruker de den mot folkets vilje.

Til slutt tar jeg med hva dagens barne- og likestillingsminister Kjell Ingolf Ropstad sier til Dagbladet i anledning dommen fra Strasbourg.
Sitat: -Vi tar denne dommen på stort alvor, og har stor forståelse for at dette har vært krevende for den biologiske moren. That’s it.

Per H. Midtgaard