Er det riktig at man taper pensjon på å jobbe etter 67 år?

Publisert 10.3.2022
Foto: Privat

Tor Åm overtok som sykehusdirektør i Nord-Trøndelag i oktober 2019 etter en lengre periode med uro og konflikter i sykehusene. Han ble spurt om å ta et vikariat på kort varsel, og takket ja til tilbudet selv om han hadde planlagt å gå av med pensjon på dette tidspunktet. Tor Åm ønsket en ekstra kompensasjon fordi han risikerte å tape pensjon hvis han jobbet på fulltid som sykehusdirektør etter fylte 67 år.

Tor Åm fikk et stillingstillegg, men fryktet likevel et framtidig inntektstap og ba HR- og organisasjonssjefen utforme en intensjonsavtale om en mulig framtidig deltidsstilling som rådgiver etter at han hadde gått av som direktør. Er det riktig at Tor Åm med mange flere skal tape pensjon på å jobbe etter 67 år.

Pensjonsreformen fra 2011 fører til at offentlig ansatte taper store beløp hvis de jobber etter at de fyller 67 år. Ansatte i offentlig sektor som fortsetter å arbeide i offentlig stilling etter å ha fylt 67 år får lavere og lavere tjenestepensjon dess lenger de arbeider. Arbeider de fem-seks år etter fylte 67 år kan de bli fratatt all den tjenestepensjon de har spart opp gjennom 30 til 50 års arbeid i offentlige stillinger.».

Hvis Stortinget hadde kjent til konsekvensene i 2010, ville de trolig aldri ha vedtatt disse reglene. Det er mange seniorer som reagerer med sjokk og vantro når de oppdager at de får vesentlig mindre pensjon fordi de har arbeidet lenger enn 67 år. Regelverk for samordning av offentlig tjenestepensjon fører til at personer som velger å jobbe etter fylte 67 år, taper 50.000 til 150.000 kroner hvert år.

Pensjonistpartiet vil påpeke at samordningsfellen fører til et økonomisk tap for samfunnet. Når arbeidstakerne straffes med lavere pensjon dess lenger de arbeider etter at de har fylt 67 år, vil færre arbeide lenge. Vi trenger seniorene i arbeidslivet.

Pensjonssystemet er komplisert nok som det er, men Samordningsfellen skiller seg ut ved at den strider mot hovedmålene i pensjonsreformen, likhetsprinsipper og en allmenn oppfatning om at en ikke skal tape pensjon på å jobbe lenger og spare mer til sin pensjon.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag