Er du også lei av bompenger?

Publisert 16.1.2019
Foto: Sfm.no arkiv (Innfelt: Olav Martinussen)

Da det synes å være null vilje på Stortinget til å gjøre slutt på nasjonalt landeveis-røveri – også kalt bompenger, – er Folkebevegelsen mot mer bompenger en naturlig konsekvens. Politikere skal styre landet til beste for dem som bor der. Men når Norge er søkkrik på olje og gass, og politikerne bare fortsetter å plyndre bilistene med stadig nye og flere bomstasjoner, da vil tenkende nordmenn reagere.

Og når EØS-lover sier at «det gis adgang til å ta inn bompenger til en ny veistrekning, bro eller tunnel er nedbetalt, deretter skal innkreving av bompenger opphøre», og norske myndigheter – i Krøsus-landet Norge – ber om dispensasjon til å få kreve mer og mer til evig tid, – DA er begeret fullt! NOK ER NOK!

Folkebevegelsen mot mer bompenger er i ferd med å bli en nasjonalt suksess-bevegelse. Den er større enn de 3 minste partiene på Stortinget, og veksten er upåklagelig! I Bergen vil bevegelsen være høyaktuelt til høstens kommunevalg. Dersom de også krydrer sitt program med litt fornuftig tekst om skole, helse, eldreomsorg, næringsliv og kultur, samt om hvordan våre naturressurser skal forvaltes, – ligger veien til politisk tungvekt åpen for partiet. Og det arbeidet er allerede i gang. Foreløpig kommuniserer de kun i Facebook.

Foruten Folkebevegelsen mot mer bompenger, er det bare Demokratene som har nesten samme oppfatning om bompenge-systemet, bare med den forskjell at DEM vil ha vekk hele systemet, og behandle alle biltyper likt mht. mva, årsavgift, p-avgift, ferge m.m. DEM har i tillegg en politikk som dekker alle sider ved det norske samfunn, også kampen mot alle sprø og unødvendige avgifter, som f.eks. eiendomsskatt. FrP er for vinglete i bompenge-spørsmålet.

FrP lover velgerne å fjerne bompengene i valgkampen, men snur om i regjering. Feigt overfor velgerne! Til høsten vil stemmer til Demokratene og Folkebevegelsen mot mer bompenger bringe norsk landeveis-røveri enda nærmere en endelig avvikling! Den norske stat har nemlig råd til å holde topp infrastruktur og veinett UTEN bompenger! Det klarer svenskene UTEN olje, og UTEN bompenger! Det klarte norske politikere på 50- og 60-tallet også!

Terje Haugom, Demokratene.