Er eiendomsskatt lovlig?

Bergen 11.7.2016

Av Terje Haugom.
Politisk kommentator: Moderatene
Illus.foto: JH Media

365 av landets 428 kommuner har innført en eller annen form for eiendomsskatt. Det må være legitimt å stille spørsmålet: Er det å pålegge eiere av privat eiendom og bolig å betale skatt – for noe kommunen faktisk ikke rår over i det hele tatt – lovlig?

Det å betale avgift for vei, vann og kloakk, er noe helt annet. Det er på en måte tjenester kommunen yter overfor innbyggerne, og avgift for dette – til vedlikehold og drift – er helt forståelig. Men «eiendomsskatt» er som å si til huseieren: « Du eier faktisk ikke ditt hjem og tomten det står på, selv om du har betalt millioner til banken for det, og ditt navn står på skjøtet! «Din» eiendom ligger i «vår» kommune, og det skal du betale leie for! Du er en husmann, og kommunen er storbonden du skal betale til! Nekter du, får du ikke bo der lenger, og så må du i fengsel!»

Ja, så banal er virkeligheten faktisk! At drift av en kommune krever inntekter i form av skatter på inntekt, og avgifter, forstår de fleste! Men å kreve skatt fordi du bor i DITT EGET HUS, som DU har kjøpt og betalt med DINE PENGER, lån eller spart, – det er direkte umoralsk, grådig, og juridisk bør det være mulig å bevise at 365 kommuner gjør denne forbrytelsen mot egne, godtroende innbyggere – bare fordi de trenger mer penger – DINE penger!! Hadde det vært noe tak i regjeringsadvokatene, burde de ha bragt dette inn for Høyesterett – evt. Riksrett – omgående! Det som er DITT og MITT, er ikke kommunen sitt!

Hvorfor nordmenn godtar alle kommunens påfunn, UTEN å mukke, er et mysterium i særklasse. Vi står med lua i hånden, og spør rådmannen pent: «Er det noe mer vi skal få lov til å betale nå?» Lettlurte og godtroende er vi!