Er Koronasertifikat det samme som vaksinetvang i Norge?

Publisert 6.5.2021
Illus.foto: Colourbox

Et koronasertifikat i Norge vil kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom. Dette høres bra ut.

I første omgang vurderes det om sertifikatet vil gi vaksinerte andre muligheter enn uvaksinerte i Norge. Etter hvert vil det også blant annet kunne få betydning for utenlandsreiser, for eksempel med tanke på karantene. Dette tolker jeg rett og slett som at man gjennom vaksine-sertifikatet innfører vaksinetvang i Norge, hvis du ønsker å være med på reiser, konserter, idrettsarrangement m.m.

Helseminister Bent Høie har vært tydelig på at det er uaktuelt å gjøre koronavaksinen obligatorisk i Norge: Det vil være helt frivillig å ta koronavaksinen har Høie sagt mange ganger. Vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det har Høie også sagt. Regjeringen sier altså at vaksinering bare skal skje frivillig, men har de lov til å tvinge noen? I Norge er hovedregelen at vaksiner mot smittsomme sykdommer gis som et frivillig tilbud, men regjeringen eller Helsedirektoratet kan i helt spesielle tilfeller påby vaksinering.

Medisinske nyvinninger er naturligvis ikke uten problemer. Vaksiner har vært forurenset med mikroorganismer, og enkelte vaksiner har gitt meget uvanlige immunologiske og neurologiske sykdommer. Et eksempel er svineinfluensavaksinen fra 2009, hvor man oppdaget en klar sammenheng mellom vaksinen og økningen av narkolepsi hos barn. I 1976 skjedde det samme i USA. Ett dokumentert tilfelle av svineinfluensa fikk helsemyndighetene til å vaksinere 40 millioner mennesker.
Rundt 500 fikk en neurologisk lidelse, GBS, og cirka 50 døde.

Utprøvingen av en norsk vaksine mot hjernehinnebetennelse på 50.000 rekrutter og 180.000 barn i perioden 1988-94, resulterte i at enkelte fikk alvorlig sykdom. Både Folkehelseinstituttets daværende direktør Geir Steene Larsen og nåværende helseminister Bent Høye har i ettertid beklaget hvordan utprøvingen ble foretatt. Vaksiner har gjort menneskeheten mye godt. Etter rent vann og kloakk er vaksinasjon det mest effektive helseinngrepet. Vaksiner beskytter oss mot mange farlige sykdommer og har til og med utryddet kopper. Generelt er personer utsatt for større helserisiko om de ikke får en vaksine enn om de får den. Likevel velger mange å vaksinere seg siden de tviler på godene og frykter konsekvensene. Nå tvinges de til det hvis man ønsker seg en utenlandsreise eller oppleve noe sosialt.

Svein Otto Nilsen
Vaksinert en gang