Er pensjonstyveriet et pensjonist ran?

Publisert 12.1.2021
Foto: Colourbox

Jan Hansen er snill med politikerne og kaller det regjering og Storting gjør med å avkorte pensjoner for gifte eller samboende pensjonister for tyveri, et grovt tyveri. Jeg derimot kaller en spade en spade og med det kaller jeg det for det det egentlig er, et pensjonist ran Når politikerne stjeler fra pensjonistene over det ganske land, er dette en nettopp så alvorlig forbrytelse som et ran er.

Det virker som politikerne, jeg kaller det politikerne, for både regjeringen og Stortinget er skyldige her. Regjeringen legger dette inn for Stortinget og det er Stortinget som vedtar.

Politikerne på Stortinget kan prise seg lykkelig over at Demokratene gjorde ett elendig valg i 2009. Hadde ikke de store partiene fått mobben til å skremme og lyve for folket hvordan Demokratene kunne ødelegge for folket. Dette beviser hvor redd de etablerte politikerne var for Demokratene. Sannheten er den at om Vidar Kleppe og jeg og mulig noen til hadde kommet inn på Stortinget, kunne vi muligens funnet ut sannheten hva de styrer med på Stortinget med påståtte enstemmige vedtak.

Å stjele er ett straffbart forhold. Politikerne har ingen immunitet på å stjele fra folket og ikke bli straffet for det. De skal straffes for den forbrytelsen de driver på med. Hele Stortinget, som følge av dette, er et forbryter syndikat. Så lenge de ikke betaler tilbake det de har tatt fra pensjonistene med tillegg til renter og selvfølgelig da blir det markedsrenter, skal de straffes på samme måten som en bankraner blir straffet.

Det er ikke bare pensjonister det stjeles fra. Det stjeles også fra nordmenn som blir fratatt sitt levebrød, fordi personen har begynt i en næring som er drevet av ett direkte mafialignende foretak, der disse rett og slett kjøper seg beskyttelse mot en som vil drive rent, altså betale sin skatt. Med andre ord kunne sove godt om natta. Det kunne også være at det kom en ny lov, som fortalte at denne måtte gjøre visse endringer som å skaffe seg bankgaranti. Når personen ikke fikk det, da var det bare å gjøre denne personen arbeidsledig med gjeld i hans næring. Denne personen begynte før den nye loven kom. Da kommer det en lov i Grunnloven til anvendelse, som skulle beskytte denne personen mot det denne personen ble utsatt for, Grunnlovens § 97. Inndrivelsen av gjelden begynte de med først når vedkommende ble pensjonist.

Etter Grunnlovens § 49 er det folket som har makta. Det er folket som ansetter politikerne for å gjøre en jobb for seg. For det blir folket belønnet med at de blir utsatt for ran av de samme politikere. Politikerne har politi og domstolene i lomma. Der dommere i domstolene er redd for å miste jobben om de gjør noe for å rydde opp i politikernes forbrytelser.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker