Er vi i sfm.no verre enn andre?

Publisert 21.10.2019
Foto: Colourbox

Den 1.1.2020 fyller Samfunnsmagasin hele 22 år. Vi er således et av de eldste nettmagasiner i Norge. I løpet av alle disse årene, har P (tidligere PFU) felt oss hele 2 ganger, og P sinn grunn til de to fellingene var at vi etter deres syn, hadde ”brutt” noen punkter i pressens egen ”Vær varsom-plakat” – i to uavhengige artikler/oppslag. Sfm.no var dypt uenig med P og deres grunn. I løpet av snart 22 år har vi publisert flere tusen artikler/oppslag, og som ingen lesere hos oss eller andre har reagert negativt på, snarere takket oss for. Og vet dere hvorfor? Det vi har publisert har kunnet etterprøves.

Som ansvarlig redaktør for sfm.no, (medlem av Norsk Journalistlag/frilans), så kan ikke jeg etter beste vitende og vilje se at sfm.no på noen måte bryter ”vær varsom-plakaten”. Ingen kan heller anklage sfm.no for å presentere ”fake news”, noe andre derimot drister seg til å gjøre fra tid til annen. Sfm.no har en klar profil, og den er som dere skjønner ”tverrpolitisk”. Det vil i praksis si at vi tar inn saker fra alle norske lovlige politiske partier, deres tilhørere og/eller tilhengere. Men! Vi har også noen få og klare regler som kanskje ikke alle fortsatt er helt klar over, og slik lyder dem i klartekst:

”Sfm.no er et tverrpolitisk fritt og partiuavhengig nettmagasin og et av landets eldste. Vi er sterk tilhenger av presse- og ytringsfrihet. Vi forbeholder oss likevel retten til å avvise innlegg, artikler, meninger, leserbrev o. lign., dvs. dersom vi mener at disse kan oppfattes som klart rasistisk, direkte støtende og/eller sterkt personkrenkende. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi benytter, behøver ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere og ta bort innhold”.

Ser man så på utviklingen av språkbruken som til tider verserer og benyttes i diverse norske riksmedier, jeg nevner særlig VG og Dagbladet, så må jeg med hånden på hjertet si at jeg er ikke særlig imponert. Og her er P som oftest tause. Når riksmedier til tider må ty til ren porno, sterke banne- og svergeord i overskrifter – for å tiltrekke seg flere lesere, særlig blant unge mennesker, så sier det ganske mye. Etter sfm.no sitt syn bør slikt unngås, ikke minst av hensyn til barn og unge som også er på Internett – og kan lese. Det må være lov å bruke sunn fornuft også for pressefolk og særlig redaktører. Når det også til stadighet hevdes at presse- og ytringsfriheten må ivaretas for alt hva den er verd, så må også norske medier vise det i praksis.

Vi kan ikke la stivbente offentlige byråkrater og maktmennesker i offentlige stillinger – eller politikere, få dirigere hva lovlige registrerte medier skal få lov til å publisere. Det norske samfunnet må som alle andre tåle kritikk når den er berettiget. Det framstår som et kjempeparadoks og rent hykleri når Norge til stadighet skriker opp om brudd på ytringsfriheten og menneskerett i andre land, mens landets egen maktelite ikke engang aksepterer eller vil respektere en dom fra Storkammeret i EMD i Strasbourg: Som bekreftet grove menneskerettsbrudd begått at ”rettsstaten” Norge. Vi må først lære å feie for egen dør før vi feier for andres.

Jan Hansen, ansvarlig redaktør