Erna Solberg og regjeringen svikter de arbeidsledige

Publisert 14.1.2021
Pressefoto: Kjetil Røe

Jeg mener at det er et grovt svik mot Norske arbeidsledige at regjeringen tillater at det kommer over 4000 gjestearbeidere fra Øst Europa til fiskeindustrien under Lofotfisket når det er 10-15 % arbeidsledighet i mange av disse kommunene. De fleste arbeidsledige er uten arbeid på grunn av regjeringens manglende tiltak på grunn av Kina Viruset.

Industrien selv hevder at de har blitt kontaktet av mange arbeidsledige, men de fleste bedriftene foretrekker gjestearbeidere da de har kompetanse og fleksibilitet. Vel, kompetanse får en av erfaring. Den får en ikke hjemme i stuen av å tvinne tommeltotter. Og den såkalte fleksibiliteten vet vi hva er. Nemlig å jobbe mer enn det Arbeidsmiljøloven tillater. Noe som faktisk er kriminelt.

Dermed burde det blitt en plikt å bruke Norske arbeidsledige så lenge de fysisk er i stand til å jobbe som sesongarbeider i fiskeindustrien i Lofoten. Det gavner norske arbeidsledige, arbeidstakere, lokalt næringsliv i Lofoten og staten både på kort og lang sikt. Lofotfisket skjer også på en tid på året som er relativt stille i reiselivsnæringen i normalår også. Dermed kunne de som nå er arbeidsledige i reiselivsbransjen få en fot til å stå på. For det er for dumt at Norge må betale ledighetstrygd til dem som kunne jobbet i næringen, mens store deler av verdiskapningen blir kanalisert til Øst Europa. For vi trenger ikke flere fattige i Norge.

Så kan en heller se på Arbeidsmiljøloven, om den kunne blitt mer fleksibel for sesongarbeid i både fiskeri og landbruk. For det handler tross alt om ferskvare som må behandles umiddelbart, ofte i store mengder. En ide kan være å la sesongarbeidere få jobbe mer enn normalt i perioder, for å kunne avspasert det på et senere tidspunkt i form av en rotasjons-ordning. Samtidig må en fare varsomt frem med slike ordninger, da de lett kan bli utnyttet av kyniske bedriftseiere. Så det fordres at partene i arbeidslivet også er litt fleksible for å få til en ordning som alle parter føler seg komfortable med.

Men først av alt mener Demokratene Vestland Fylkeslag at regjeringen med Siv Jensen og stortingsflertallet på slep, svikter Norske arbeidsledige grovt når de prioriterer utenlandske arbeidere med luguber karantenepraksis på bekostning av friske og arbeidsføre arbeidsledige i Norge. Dette sviket kan ikke fortsette, og er en av de tingene som vil bli høyt prioritert om velgerne stemmer oss inn på Stortinget i September under slagordet: Alt for Norge! Så kan de politikerne som vil ha en stilling i EU eller FN systemet betale dette av egen lomme.

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag